KORAK – Kompetence za razvoj kariere2020-09-10T11:53:33+01:00

KORAK – Kompetence za razvoj kariere

Izobraževalni center Geoss je konzorcijski partner v projektu KORAK – Kompetence za razvoj kariere, ki ga vodi poslovodeči konzorcijski partner Javni zavod CENE ŠTUPAR – Center za izobraževanje Ljubljana.

Projekt traja od 14. 9. 2018 – 31. 10. 2022

Ciljna skupina, ki se vključuje v programe usposabljanja so zaposleni in brezposelni, ki so nižje izobraženi (manj kot štiri letna srednja šola oziroma ISCED 1-2) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let. Največji poudarek projekta je na razvijanju kompetenc s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij oziroma spodbujanje in razvijanje splošne računalniške pismenosti ter promoviranje vseživljenjskega učenja.

V letu 2019 je bilo v okviru projekta izvedenih 18 brezplačnih izobraževalnih programov v katerega se je vključilo okoli 200 udeležencev iz občin Litija, Šmartno pri Litiji, Dol pri Ljubljani in širše.

IZVEDBE 2020

V letu 2020 bomo poleg spodaj navedenih programov izvajali še druge izobraževalne programe. Vas morda zanima učenje tujih jezikov, računalniških veščin, komunikacije, bi si želeli izvedeti več na temo osebnostne rasti, zdravega življenja itd.? Izobraževalne vsebine nam lahko predlagate tudi sami, z veseljem vam prisluhnimo in ob zadostnem zanimanju organiziramo program na željeno temo. Vabljeni tudi predstavniki podjetij in društev, ki bi svojim zaposlenim oz. članom želeli omogočiti izobraževalni program, da nas kontaktirate in nam predstavite svoje želje in potrebe.

Za več informaciji glede izvajanja programov spremljajte našo spletno  in Facebook stran. Dosegljivi smo tudi na telefonsko številko 031 737 399  in po elektronski pošti klavdija@ic-geoss.si.

PRIJAVE

FACEBOOK STRAN IC GEOSS
VSE NOVICE PROJEKTA

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014-2020, prednostna os: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1. Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si