KORAK – Kompetence za razvoj kariere2022-04-01T12:12:32+02:00

KORAK – Kompetence za razvoj kariere

Izobraževalni center Geoss je konzorcijski partner v projektu KORAK – Kompetence za razvoj kariere, ki ga vodi poslovodeči konzorcijski partner Javni zavod CENE ŠTUPAR – Center za izobraževanje Ljubljana.

Projekt traja od 14. 9. 2018 – 31. 10. 2022

Ciljna skupina, ki se vključuje v programe usposabljanja so zaposleni in brezposelni, ki so nižje izobraženi (manj kot štiri letna srednja šola oziroma ISCED 1-2) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let. Največji poudarek projekta je na razvijanju kompetenc s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij oziroma spodbujanje in razvijanje splošne računalniške pismenosti ter promoviranje vseživljenjskega učenja.

Povzetek izvedenih aktivnosti projekta:  

  • V letu 2021 je bilo v okviru projekta izvedenih 6 brezplačnih izobraževalnih programov v katere je bilo vključenih več kot 70 oseb iz občin Litija, Šmartno pri Litiji, Dol pri Ljubljani in širše. Dva programa sta se v celoti izvedla na daljavo, ostali pa v živo.
  • V letu 2020 je bilo v okviru projekta izvedenih 5 brezplačnih izobraževalnih programov v katere je bilo vključenih več kot 50 oseb iz občin Litija, Šmartno pri Litiji, Dol pri Ljubljani in širše. Zaradi slabih epidemioloških razmer je bilo izvajanje (dveh) programov v živo prekinjeno in se je zaključilo na daljavo.
  • V letu 2019 je bilo v okviru projekta izvedenih 18 brezplačnih izobraževalnih programov v katere se je vključilo okoli 200 udeležencev iz občin Litija, Šmartno pri Litiji, Dol pri Ljubljani in širše.

TRENUTNO POTEKA:

SPREJEMAMO INFORMATIVNE PRIJAVE:

– Knjige so zame

– Program računalniška pismenost za odrasle

Za prijave in več informaciji glede izvajanja programov spremljajte našo spletno  in Facebook stran. Dosegljivi smo tudi na telefonsko številko 031 737 399  in po elektronski pošti klavdija@ic-geoss.si.

FACEBOOK STRAN IC GEOSS
VSE NOVICE PROJEKTA

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014-2020, prednostna os: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1. Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si