ŠTUDIJSKO GRADIVO
EKONOMSKI TEHNIK SSI

PRVI LETNIK

Za gradivo klikni TUKAJ

Navodila in predlagani naslovi

MENTORICA: Prof. Marjeta Pepelnak

Navodila za pripravo izdelka oz.storitve najdete v menuju PRAVILNIKI

Športne vzgoje vam ni potrebno opravljati (oproščen)

DRUGI LETNIK

Za gradiva klikni TUKAJ.

OPOMBA!

Obvezno glejte tudi gradiva v mapah za ostale letnike!

RAZPORED TEM

formule

  • skupno gradivo objavljeno v mapi za 1. letnik

Športne vzgoje vam ni potrebno opravljati (oproščen)

NAVODILA ZA OPRAVLJANJE PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM PRI DELODAJALCU

1. PRED PRIČETKOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA

  • Napotnica
  • Tripartitna pogodba – povezavo prejmete, ko oddate napotnico

2. PO ZAKLJUČKU PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA

  • Mnenje mentorja – obrazce dobite, ko oddate napotnico in pogodbo
  • Navodila za pisanje poročila o praktičnem usposabljanju – obrazce dobite, ko oddate napotnico in pogodbo

TRETJI LETNIK

Šolsko leto 2022/23: Za gradivo kliknite TUKAJ.

ARHIV

  • skupno gradivo objavljeno v mapi za 1. letnik

Športne vzgoje vam ni potrebno opravljati (oproščen)

VSEBISKA SKLOPA TEMELJI PRAVNE KULTURE IN PRAVNO ORGANIZACIJSKI VIDIK POSLOVANJA

TEMELJI PRAVNE KULTURE – 2023

Glej navodila za opravljanje interesnih dejavnosti v mapi z gradivom za 1. letnik.

S potrdilom oz. opravljenimi 5 aktivnostmi opravite interesne dejavnosti za vse 4 letnike.

ČETRTI LETNIK

Za gradivo klikni TUKAJ.

  • skupno gradivo objavljeno v mapi za 1. letnik

Športne vzgoje vam ni potrebno opravljati (oproščen)