Uspešen zaključek projekta OpenEYE

Erasmus+ projekt OpenEYE – Odprto poučevanje mladih Evropejcev skozi zgodovino, umetnost in kulturne učenje se s koncem oktobra zaključuje. Na spletni strani projekta si lahko ogledate vsebine projekta in raziščete gradiva, ki so se razvila projektu.

Izobraževalci boste našli uporabne aktivnosti za integracijo in poučevanje priseljenih otrok v nastalem Priročnik OpenEYE.

Ciljna skupina Erasmus+ projekta OpenEYE – Odprto izobraževanje mladih Evropejcev skozi zgodovino, umetnost in kulturno učenje so učitelji, socialni delavci in ostalo podporno osebje v formalnem in neformalnem izobraževalnem okolju, ki se pri svojem delu srečujejo z učenci, katerih prvi jezik ni jezik države, v kateri prebivajo. Projekt je razvil metodologijo in orodje za poučevanje ter oblikoval priročnik za izobraževalce. Z uporabo rezultatov projekta bodo izobraževalci lahko uspešno poučevali in vključevali priseljene učence v učni proces. Cilj projekta je tudi vplivati na odločevalce politik v vseh partnerskih državah, da zagotovijo podporo izobraževalcem za učinkovito integracijo priseljenih otrok v izobraževalni sistem.

V projektu je sodelovalo 6 partnerjev iz štirih evropskih držav: Italije, Grčije, Norveške in Slovenije. Iz Norveške University of South-Eastern Norway, iz Grčije The Museum of Greek Children’s Art in PRISMA, iz Italije Naravoslovni muzej iz Livorna, iz Slovenije pa OŠ Litija in Izobraževalni Center Geoss.

Poleg razvijanja bogatih vsebin, ki spodbujajo učenje novega jezika in integracijo otrok prek umetnostnih izrazov, kulture in zgodovine, namenjenih za uporabo učiteljev v osnovnih šolah, se je v okviru projekta vršilo mnogo spremljajočih aktivnosti.

Izobraževalni Center Geoss d.o.o. je v začetku septembra 2021 gostil kratkotrajne dogodke za skupno usposabljanje osebja. Po dolgem času so lahko partnerji prišli v goste v živo, kar se je izkazalo za pravo osvežitev in doprineslo k celotedenskemu zares pozitivnemu vzdušju med vsemi udeleženci. Že razvito gradivo so lahko udeleženci preizkusili in podali koristne povratne informacije. Z obiskom kulturnih ustanov in osnovne šole so se prisotni seznanili tudi z že obstoječimi dobrimi praksami v  formalnih in neformalnih izobraževalnih okoljih.

Po partnerskem sestanku, ki je potekal februarja 2022 v Atenah v Grčiji, smo se partnerji projekta srečali še septembra 2022 v Italiji, v Livornu. Tam smo imeli mednarodno konferenco projekta OpenEYE. Prisluhnili smo pestrim predstavitvam. Za vpogled v aktivnosti projekta smo poskrbeli predstavniki partnerskih institucij. Zunanji udeleženci so imeli predavanja o svojih izkušnjah z delom z otroki priseljenci ali drugimi ranljivimi skupinami, ki jim umetnostno izražanje pomaga k boljši vključenosti v okolje in učenju jezika države, v kateri prebivajo.

Na multiplikativnih dogodkih smo predstavili naše aktivnosti zainteresirani javnosti, kjer so sodelujoči dobili podroben pogled v vsebino projekta ter izbrane aktivnosti tudi preizkusili.

Pilotno testiranje aktivnosti je pokazalo, da učitelji predlagano gradivo sprejemajo odprtih rok in ga lahko ob različnih priložnostih ter na različne načine vključujejo v svoje redno pedagoško delo.

Sodelujočim, ki so bili aktivno prisotni pri poteku projekta ali kateri od naštetih aktivnosti, se zdi uporaba kulturnih izrazov ter umetniškega izražanja neprecenljiva dodana vrednost. S spoznavanjem različnih kultur ter jezikov vsi udeleženi pridobivajo bogata znanja, s tem pa se razbijajo stereotipi in se spodbuja vključenost.

Uradni zaključek projekta OpenEYE je bil 31. 10. 2022, a rezultati živijo dalje.