OpenEYE – mednarodna konferenca

Projekt OpenEYE – Odprto izobraževanje mladih Evropejcev skozi zgodovino, umetnost in kulturno učenje se počasi izteka.

V preteklem tednu smo imeli mednarodno konferenco v Livornu. Dogodek so organizirali partnerji projekta iz Italije, in sicer iz Naravoslovnega muzeja Mediterana v Livornu. Na dogodku smo IC Geoss aktivno sodelovali s predstavitvijo učnega orodja OpenEYE ter izvedbo delavnice za udeležence.

K udeležbi na konferenci smo povabili tudi predstavnike OŠ Gradec in veseli smo, da so se na šoli odzvali ter tudi sami pripravili aktivno predstavitev prispevka na temo vključevanja ranljivih skupin v okolje.

Na konferenci smo prisluhnili pestrim predstavitvam. Za vpogled v aktivnosti projekta smo poskrbeli predstavniki partnerskih institucij, ki prihajamo iz Norveške, Italije, Grčije in Slovenije. Zunanji udeleženci so imeli predavanja o svojih izkušnjah z delom z otroki priseljenci ali drugimi ranljivimi skupinami, ki jim umetnostno izražanje pomaga k boljši vključenosti v okolje in učenju jezika države, v kateri prebivajo.

Drugi dan je bil namenjen izkustvenemu doživljanju. Udeleženci mednarodne konference so bili vključeni v delavnice, ki so izvirale iz dejanski aktivnosti, razvitih v projektu. Preizkusili so se v risanju stripov, kamišibaju in poznavanju lastne ter druge kulturne dediščine.

Po zaključku konference smo imeli partnerji še zadnji transnacionalni sestanek, kjer smo podrobno evalvirali vse rezultate projekta ter zastavili smernice za bodoče delo. IC Geoss bomo tako že v tem tednu izvedli tudi nacionalno delavnico, da deležnikom v Sloveniji predstavimo aktivnosti projekta.