Projekt OpenEYE skoraj na polovici izvedbe

V okviru projekta OpenEYE – Odprto izobraževanje mladih Evropejcev skozi zgodovino, umetnost in kulturno učenje smo jeseni partnerji zaključili s prvim intelektualnim rezultatom – nacionalnimi poročili o potrebah osnovnošolskih učiteljev in drugih strokovnih delavcih šole, ki delajo v večkulturnih razredih z učenci priseljenci oz. begunci. Poročilo temelji na raziskavi, ki smo jo izvedli na nacionalni ravni med kar 168 učitelji in drugimi strokovnimi delavci osnovnih šol, srečanj fokusnih skupin staršev, ki so priseljeni in učiteljev, ki delajo z učenci ciljne skupine projekta na Osnovni šoli Litija, ki je tudi partner projekta ter analize različne literature. Vsa nacionalna poročila so bila s strani grškega partnerja PRISMA združena v sintezno poročilo o potrebah in izzivih s katerimi se soočajo strokovni delavci evropskih osnovnih šol.

S tem smo prešli v drugo fazo, pripravo OpenEYE učne metodologije. To aktivnost vodi norveški partner Univerza Jugovzhodne Norveške v sodelovanju z Izobraževalnim centrom Geoss, namenjena pa je prav omenjenim učiteljem pri njihovem delu v večkulturnih razredih. Drugi osnutek metodologije je bil dokončan in v virtualni obliki obravnavan konec preteklega leta, končna verzija bo pripravljena v začetku tega leta. Le-ta predstavlja osnovo za tretjo fazo, OpenEYE učno orodje (»OpenEYE Learning Toolkit«), ki pomeni konkretno nadgradnjo metodologije z različnimi orodji za praktično uporabo s strani učiteljev in ostalih izobraževalcev, to aktivnost bo vodil IC Geoss.

Načrtujemo tudi naslednje srečanje fokusne skupine staršev in učiteljev OŠ Litija, ko bo le-to možno speljati v fizični obliki. Na srečanju bomo predstavili sintezno poročilo o učnih potrebah, izdelano metodologijo in osnutek učnega orodja ter navzoče povabili, da podajo povratne informacije in njihova razmišljanja glede njihove možne uporabe pri njihovem delu.

V začetku septembra bomo na IC Geoss v sodelovanju z OŠ Litija gostili tudi 5-dnevno usposabljanje osebja partnerskih organizacij, ki se bo na praktičen način seznanilo z izdelanimi orodji in gradivi. Usposabljanje bomo kombinirali s tretjim partnerskim srečanjem in tako partnerjem predstavili tudi nekatere lepote naše občine in širše regije.

2021-01-18T13:00:07+01:00