Vesela novica: Novi Erasmus+ projekt OTA za učitelje naravoslovnih predmetov v osnovnih šolah

Pa imamo novega. Projekt namreč. Res da eden izmed mnogih, ampak vseeno zelo poseben. Vas zanima zakaj projekt OTA?

Covid gor in Covid dol, le še o tem poslušamo že dobro leto in nismo mogli nič narediti, da bi s svojim poslanstvom segli dlje od nekih ustaljenih aktivnosti, ki smo jih bili zmožni izvajati tekom svojega rednega dela… in potem je Evropska komisija objavila dodaten razpis za strateška partnerstva v programu Erasmus+, takšen, kot ga nismo pričakovali in ki je, zaradi okoliščin v zvezi s pandemijo COVID-19, izjemoma podprl:

  • partnerstva za digitalno pripravljenost v izobraževanju na področju šolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter visokega šolstva in
  • partnerstva za ustvarjalnost na področju mladine, šolskega izobraževanja in izobraževanja odraslih.

Da bi se projekti lahko financirali, so morali obravnavati eno od naslednjih prednostnih nalog:

  • inovativne prakse v digitalnem obdobju
  • razvoj spretnosti in vključevanje skozi ustvarjalnost in umetnost.

Kot naročeno, zakaj pa ne bi mi ustvarili inovativen projekt po meri okoliščin, ko smo pričevalci časa, ko je na tisoče učencev in učiteljev iznenada ostalo doma. Prisiljeni so se prilagajati ukrepom preprečevanja širjenja COV19 z izvajanjem pouka na daljavo. In kaj sedaj? V vsaki šoli so bili načini izvajanja drugačni in prepuščeni pravzaprav učiteljem samim, saj se seveda izobraževalni sistem ni uspel prilagoditi novim razmeram kot celota. Poleg doseganja učnih ciljev kurikuluma je dolžnost učiteljev tudi ohranjanje socialne integracije učencev, največ škode pa so ukrepi povzročili izvajanju praktičnega pouka ter učnih vsebin v specializiranih učilnicah.

Razmišljali smo, kako bi naslovili to problematiko na nekonvencionalen način, takšen nam je v obče velikokrat bolj všeč. Na katerem področju imajo učenci najpogosteje težave pri učenju na daljavo? Kako na daljavo učiti kemijo, matematiko, fiziko – brez specializiranih učilnic? Postavili smo si izziv in razmišljali, katere vsebine v šoli se medpredmetno slabo povezujejo? Morda likovna vzgoja in naravoslovni predmeti? Tako nekako, da. Odločili smo se, da pripravimo projektno idejo, ki bo združevala ta dva pola. Da pa izziv ne bi bil prelahek (in da bi ustrezal pogojem razpisa – in s tem konkretnim potrebam v izobraževanju) smo se odločili, da s projektno idejo naslovimo na inovativne prakse v digitalnem obdobju. Ponosni smo na partnerje, ki smo jih povabili k sodelovanju in za katere verjamemo, da so tisti, ki bodo to nemogočo nalogo naredili ne le mogoče, temveč zelo uspešno. Na krovu tega pomembnega in evolucionarnega OTA projekta so tako tudi Narodna Galerija kot osrednja nacionalna ustanova s svojimi vrhunskimi strokovnjaki za področje umetnosti in umetnostna izražanja, Osnovna šola Litija, katere zaposleni so vedno pripravljeni na sodelovanje in na uvajanje izboljšav v učne procese, Finsko znanstveno središče Heureka, ki nas je presenetilo s svojo kreativnostjo in napredno ter prodorno rabo znanstvenih vsebin z namenom izboljšave didaktičnih pristopov, Innovade iz Cipra, strokovnjaki za tehnologije za doseganje pozitivnih sprememb in CESIE, evropsko središče študij in pobud, ustanovljeno leta 2001, navdihnjeno z delom in teorijami sociologa Danila Dolcija, ki je bil italijanski družbeni aktivist, sociolog, ljudski pedagog in pesnik.

Cilj projekta OTA (Online Teaching Advancement/ Napredek  v poučevanju na daljavo) je ustvarjanje orodij za izobraževalce za premagovanje ovir pri spletnem učenju naravoslovnih predmetov skozi uporabo umetnosti in umetnostnih izražanj. Slednje bo pripomoglo k boljšim učnim rezultatom in k ustvarjanju pozitivnih učnih izkušenj za učence v osnovnih šolah.

Učencem bomo skozi različne vrste umetnosti in umetniške izraze predstavili nove načine spletnega učenja naravoslovnih predmetov, ki bodo omogočili bolj učinkovito doseganje učnih rezultatov predvidenih v učnih načrtih ter zmanjšanje občutka socialne izolacije. Uporaba učnega gradiva bo vzpostavljala tudi pozitiven odnos do naravoslovnih predmetov in krepila samopodobo učencev ter spodbujala posledično tudi njihov interes za STEM poklice tako, da bo nagovarjala njihovo raziskovalno naravo, ustvarjalnost in domišljijo.

Glavni cilji projekta:

  • Opremiti strokovne delavce v formalnih okoljih osnovnih šol (učitelje naravoslovnih predmetov) s spretnostmi in znanjem za delo na daljavo skozi uporabo umetnosti in umetnostnih izražanj za poučevanje naravoslovnih predmetov.
  • Olajšati prehod, ki je nastal po spremembah načinov izvajanja pouka tako, da se okrepi samopodoba in spodbudi osebna rast učiteljev naravoslovnih predmetov ter učencev po življenjsko pomembnih dogodkih, kot je nenaden prehod na učenje na daljavo, ki poteka brez fizičnih stikov s prijatelji in vrstniki.
  • Vplivati ​​na oblikovalce politik v vsaki partnerski državi, da zagotovijo smernice in podporo za učinkovito učenje naravoslovnih predmetov na daljavo.
  • Ponuditi zainteresiranim deležnikom v izobraževalni skupnosti mesto v projektu in možnost sodelovanja pri pripravi vsebin platforme, kjer bo zbirka učnega gradiva in primeri najboljših praks.

Ciljna skupina projekta so učitelji naravoslovnih predmetov in učitelji, povezani z naravoslovnimi predmeti v osnovnih šolah ter posledično njihovi učenci.

Poleg partnerskih organizacij s področja izobraževanja in z njim povezanih znanosti, bodo tudi druge osnovne šole, muzeji in galerije, znanstvena središča in univerze ter drugi zainteresirani deležniki aktivno vključeni v dejavnosti projekta.

Glavni rezultati projekta bodo:

Opolnomočenje šol in drugih deležnikov s področja izobraževanja z zagotavljanjem novih metod in orodij namenjenim učiteljem naravoslovnih predmetov, ki poučujejo učence na daljavo. Rezultat projekta bo ustvarjanje visokokakovostnih digitalnih vsebin z inovativnimi spletnimi viri – OTA MOOC PLATFORMA z učinkovitim učnim gradivom za poučevanje izbranih ključnih tem/ enot iz učnih načrtov predmetov matematika, fizika in kemija v osnovnih šolah.

Z vključevanjem v različne dejavnosti projekta OTA bodo učitelji naravoslovnih predmetov krepili svoje spretnosti in kompetence s čimer bo imel projekt trajen vpliv na njihov osebni in poklicni razvoj. Trajnost projekta bodo zagotavljale tudi šolske ustanove, ki sodelujejo v projektu OTA (neposredno in posredno vključene), ker bodo v prihodnjih letih uporabljale metodologijo in pripomočke OTA.

Projekt traja 24 mesecev, od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2023. Veselimo se dela na projektu, sodelovanja z vsemi zainteresiranimi deležniki in vas vabimo, da spremljate naše delo še naprej.

Sandra Katić, Izobraževalni center Geoss

2021-03-11T10:25:55+01:00