Zaključek Erasmus+ projekta OTA in četrti novičnik

Projekt OTA se je začel aprila 2021 in bo s koncem marca 2023 uradno zaključen, a želi svoj doprinos ohranjati živ in uporaben še dolgo v prihodnost. Partnerske organizacije projekta prihajamo iz štirih evropskih držav. Iz Slovenije je koordinator projekta Izobraževalni center Geoss d.o.o. ter partnerici Osnovna šola Litija in Narodna galerija. Iz Italije CESIE, Finske Heureka ter s Cipra INNOVADE.

V času trajanja projekta smo opravili mnogo raznolikih aktivnosti. Začeli smo z usklajevanjem in iskanjem skupnih tem v učnih načrtih za naravoslovne predmete – kemijo, fiziko in matematiko v šolah sodelujočih držav. S pomočjo učiteljev teh predmetov, ki so sodelovali v raziskavi, smo izluščili tiste teme, ki so bile v času pandemije prepoznane za najtežje pri poučevanju in učenju na daljavo. Razvili smo učno metodologijo, ki izhaja iz dveh prednostnih ključnih načel – modela treh faz in pristopa STEAM. Izhajajoč iz metodologije in raziskave smo pripravili bogato zbirko učnih gradiv za poučevanje fizike, kemije in matematike učencev, starih med 12 in 14 let. Gradiva so tesno povezana z učnimi načrti teh predmetov, naslavljajo pa teme, ki so jih učitelji izpostavili v raziskavi.

V zadnjem mesecu gradiva aktivno testiramo in predstavljamo širši javnosti, predvsem šolam iz vseh sodelujočih držav ter širše.

Gradiva so interaktivna, izvirna, predvsem pa konkretizirajo snovi, ki so na prvi vtis lahko težje razumljive zaradi svoje abstraktnosti. Obogatena so z raznovrstnimi umetnostnimi izrazi, spletnimi aktivnostmi za samostojno raziskovanje, kvizi, igrami, ustvarjalnimi nalogami in drugimi privlačnimi vajami.

Kljub jasni usmerjenosti jih spremlja univerzalnost, saj se v aktivnostih povezujejo umetnostna zgodovina, umetnostno izražanje, znanstvene in druge aktualne teme, ki so našle svoj prostor v digitalnem okolju.

Projekt je v zaključni fazi, gradiva pa so že na voljo na digitalni učni platformi v jezikih vseh držav partneric in angleščini.

Vabimo, da si na spodnji povezavi ogledate vsa pripravljena gradiva:

Povezava do učne platforme: https://elearning.ota-project.eu/sl/

Preberite tudi zadnji novičnik projekta:

ČETRTI OTA NOVIČNIK