Kako smo s pomočjo akcijske raziskave v program PUM-O vpeljali potrebne spremembe

Vir fotografije: www.freepik.com

Akcijsko raziskovanje je sistematično proučevanje poklicnih situacij, ki ga izvajajo sami učitelji z namenom, da te situacije izboljšajo. (Eliot) Mentorji v programu PUM-O sicer nismo učitelji si pa tudi mi želimo izboljšati naše delovanje na programu za dobro vseh. Opazili smo, da kljub vsem aktivnostim, ki jih v programu izvajamo, naši udeleženci še vedno ne dosežejo višje ravni organizacije in tudi nam mentorjem je zaradi vedno večjega števila udeležencev, sprotno sledenje vsem aktivnostim postajalo vedno bolj zahtevno. Vsi smo potrebovali učinkovito spremembo in odločili smo se, da je akcijska raziskava najbolj primerna za uvedbo novosti v programu.

Akcijska raziskava je sestavljena iz večih korakov:
OPREDELITEV PROBLEMA: z uvedbo sprememb želimo izboljšati organiziranost pumovcov in hkrati olajšati delo mentorjev.
RAZISKOVANJE POLJA: kaj že počnemo sedaj (organizacija delavnic na temo učinkovitosti, jutranje animacije, sprotno izpolnjevanje obrazcev), katere so naše ideje za izboljšanje organiziranosti (hitri zmenki, osebni dnevniki, spoznavanje aplikacij za organiziranost, skupina na družabnem omrežju za medsebojno spodbudo in pomoč). Tukaj bi omenili še nekaj idej, ki so prišle na plan, a jih trenutno žal ne bo mogoče izvesti: vgradimo si čip, ki nas bo z elektrošokom opomnil, da je čas za določeno aktivnost, izstopimo iz družbe in se odločimo življenje preživeti v čistem nasprotju z organizacijo in zahtevami sodobne družbe, izumimo robota, ki bo naš osebni asistent in nas bo konstantno opominjal, kaj moramo početi, kdaj, s kom. Vso organizacijo našega življenja preložimo na nekoga drugega (mamo, partnerja, osebnega asistenta).
NAČRT: začeli bomo z uvedbo prve spremembe, to so hitri zmenki. Mentorji smo splanirali kako bodo potekali in na kakšen način se bodo izvajli. Na jutranji animaciji smo potek in pomen razložili tudi udeležencem. Nato pa je popoldne nastopil čas izvedbe. Potekalo je gladko, brez zapletov. Naš cilj, pogovoriti se z vsakim udeležencem in si skupaj z njim narediti podroben seznam vseh opravkov, ki jih čakajo v tednu.
EVALVACIJA: kot smo navajeni že vsak dan, smo tudi v tem dnevu izpeljali evalvacijo, ki pa je bila tokrat usmerjena v aktivnost hitrih zmenkov. Udeleženci so povedali, da so jim všeč, da se počutijo bolj pripravljene na vse kar jih čaka. Skupaj smo se odločili, da bomo spremembo uvrstili na naš urnik.
REFLEKSIJA: po končani evalvaciji, smo mentorji opravili še refleksijo. Izpostavili določene probleme, ki smo jih zaznali med izvedbo (ureditev prostora). Predlagali smo določene prilagoditve. Strinjali smo se, da je sprememba učinkovita in da bo olajšala in izboljšala naše delo z udeleženci.

Na tej točki, se ponovi tretji korak akcijske raziskave, ki je naslednja sprememba, ki jo želimo doseči. Model vpeljave sprememb, ki temelji na akcijski raziskavi je odlično profesionalno orodje, ki ga lahko uporabimo v različnih ustanovah za uvedbo želenih sprememb. Cilj akcijskih raziskav je izboljšava in sprememba prakse. To pa je pomemben prispevek k zagotavljanju kvalitete vseh izvajanih programov.

Vir:
– http://www.pef.uni-lj.si/profiles/gradiva2/2_SEMINAR_Akcijsko%20raziskovanje_Janez_2_KROG.pdf
– aktivnost mentorjev v programu PUM-O