PUM-O in kuhanje

Kako sta povezana PUM-O in kuhanje?

Projekt PUM-O je poleg podpore pri pridobivanju izobrazbe, namenjen tudi pridobivanju funkcionalnih kompetenc, ki so potrebne za samostojno življenje. Le-tega si želi večina naših udeležencev, zato menimo, da je omogočanje situacij, iz katerih se lahko učijo za življenje zelo pomembno. Kuhanje je povezano z načeli doživljajske pedagogike med katera štejemo tudi celovitost, naravnanost k delovanju in skupini, soodločanje in sooblikovanje, naravnanost na potrebe uporabnika in druge (Krajnčan, 2017). Uporabnike spodbujamo, da aktivno sodelujejo že pri iskanju idej za recepte in tako dobijo občutek sprejetosti, saj so slišani s strani mentorjev in vrstnikov. S tem se uresničujeta načela naravnanosti k delovanju ter soodločanja in sooblikovanja. Preko kuhanja se učijo sodelovati z drugimi, se prilagajati, si pomagati in deliti delo. Prav tako na kuharskih delavnicah pridobivajo občutek kompetentnosti za samostojno življenje, urijo ročne spretnosti in fino motoriko ter dobijo znanje o različnih načinih priprave hrane. Kuhanje nam omogoča tudi sprostitev in zabavo.

Literatura:
Krajnčan, M. (2017). Doživljajska pedagogike na samotnem otoku v svetilniku – učinki specifičnega prostora. V Meško, G. in Zorc Maver, D. (ur.), Za človeka gre! : zbornik posvečen Vinku Skalarju. (str. 113 – 128). Pedagoška fakulteta : Fakulteta za varnostne vede. Dostopno na: shorturl.at/aqKV0