Program PUM-O v času epidemije

Program PUM-O se od 19. 10. 2020 izvaja na daljavo. V času, ko se cel svet sooča s krizami na področju zdravstva, gospodarstva, empatije in medčloveških odnosov, pri nas na programu PUM-O, udeležence skušamo opogumljati in jim stati ob strani. Tudi tematike, ki jih izbiramo so namenjene samospoznavanju, učenju o svetu in o sebi.

Naj naštejemo samo nekaj delavnic, ki smo jih izvedli v času dela na daljavo preko različnih komunikacijskih orodji: problemsko drevo, jaz v družbi, PUM-O moto, posadi rastlino – skrbi zase, uporaba recikliranih materialov v umetnosti in aktivizmu, spoznaj kako živijo drugje, kaj pomeni prostovoljstvo, predsodki, medkulturna čajanka s Slovensko filantropijo, dobrodelna akcija na pobudo društva Humanitarček, opravičila, pogum.

Da pa ne bomo samo govorili o naši aktivnosti, prilagamo še kolaž s fotografijami aktivnosti in dogajanja v življenju naših udeležencev.

2020-12-02T13:09:58+01:00