IPR4SC2023-06-06T10:34:43+02:00

IPR4SC – Razvijanje veščin na področju uporabe odprtih podatkov pravic intelektualne lastnine za trajnost in krožnost

Cilji

Splošni cilj projekta je povečati inovacijsko zmogljivost evropskih izumiteljev, usposobljenih v organizacijah za visoko šolstvo in poklicno izobraževanje, pri oblikovanju in izvajanju trajnostnega in krožnega gospodarstva, s pospeševanjem intelektualne lastnine za poslovne veščine.

Specifični cilji:

 • Definiranje potrebnih kompetenc ciljnih skupin za premagovanje vrzeli v veščinah na področju intelektualne lastnine (IP).
 • Oblikovanje učnega načrta na področju IP.
 • Okrepitev informatike IPR in upravljanja IP za gospodarstvo.
 • Okrepitev veščin za oblikovanje krožnega gospodarstva s poudarkom na IP za podjetja.
 • Povečanje prenosa znanja med partnerji ter promocija razvitih rešitev in učnih načrtov izven partnerskih držav.

Aktivnosti

V okviru projekta bomo izvajali 7 delovnih paketov (WP):

 • WP1 – Vodenje in koordinacija projekta, zagotavljanje kakovosti in evalvacija
 • WP2 – Detajlna analiza potreb IP za poslovne veščine
 • WP3 – IPR Monitor
 • WP4 – Oblikovanje in izvedba tečaja in modula “I2P za zeleno”
 • WP5 – IP za digitalne veščine – IPR simulacijski laboratorij
 • WP6 – IP za podjetništvo – IP soustvarjalna jam delavnica
 • WP7 – Diseminacija in izkoriščanje rezultatov

Rezultati

 • Projekt bo razvil izobraževalne ponudbe, ki jih bodo izvajali ponudniki visokošolskega in poklicnega izobraževanja in so prilagojene različnim ciljnim skupinam, vključujejo uporabo odprtih virov ter podpirajo uvajanje intelektualne lastnine za podjetja v prakso.

Vplivi na okolje

 • Povečana izobraževalna ponudba na področju visokošolskega in poklicnega izobraževanja in usposabljanja.
 • Povečana učinkovitost in inovativnost poučevanja o IPR in IP.
 • Povečano znanje/veščine študentov o IPR in IP.
 • Povečane veščine poučevanja učiteljev in izobraževalcev o uporabi metodologije, smernic in orodij IPR4SC.
 • Pospešena inovativnost preko sodelovanja in pretoka znanja med ciljnimi skupinami.

Partnerji

Projekt traja od 1. 6. 2022 do 31. 5. 2025, sofinancira ga program Evropske unije Erasmus+.

Skupni proračun: 1 096 804.00 EUR

SPLETNA STRAN PROJEKTA
VSE NOVICE PROJEKTA IPR4SC
Go to Top