Com4AgriPlant2024-03-08T09:24:54+01:00

Com4AgriPlant – Stripi za promocijo kmetijstva, ki temelji na rastlinski pridelavi   

Cilji

 • Varovanje okolja in blaženje podnebnih sprememb preko povečane proizvodnje in potrošnje rastlinske hrane.
 • Promocija kmetijstva in potrošnje, ki temelji na rastlinski pridelavi, s pomočjo razvite inovativne učne metodologije, inovativne zbirke orodij, ki temelji na stripih ter tečaja usposabljanja za izobraževalce odraslih, kmetijske in razvojne svetovalce in predavatelje na kmetijskih šolah.

Aktivnosti

 • Raziskava obstoječih promocijskih strategij in priložnosti vseživljenjskega učenja o kmetijstvu in potrošnji, ki temelji na rastlinski pridelavi, na lokalni, nacionalni in evropski ravni.
 • Razvoj učne metodologije in inovativne zbirke orodij za promocijo proizvodnje in potrošnje, ki temelji na rastlinski pridelavi, s pomočjo stripov kot inovativnih učnih orodij za odrasle.
 • Razvoj inovativnega tečaja usposabljanja ter pilotna izvedba tečaja usposabljanja s ciljno skupino in končnimi upravičenci.
 • Vzpostavitev e-učne platforme, kjer bodo brezplačno na voljo vsi razviti viri in gradiva.
 • Mednarodna aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja za ciljno skupino izobraževalcev/svetovalcev/predavateljev o tem, kako pravilno izvajati tečaj usposabljanja s končnimi upravičenci.
 • 5 multiplikativnih dogodkov v partnerskih državah.
 • Razširjanje in promocija rezultatov na ravni projekta in partnerskih organizacij.

Rezultati

 • Sintezno poročilo o obstoječih promocijskih strategijah in priložnostih vseživljenjskega učenja.
 • Com4AgriPlant učna metodologija.
 • Com4AgriPlant zbirka orodij.
 • Com4AgriPlant tečaj usposabljanja.
 • Com4AgriPlant e-učna platforma.

Vplivi na okolje

 • Izboljšane trajnostne kompetence, teoretično in praktično znanje in veščine ciljne skupine o proizvodnji in potrošnji, ki temelji na rastlinski pridelavi, za izvajanje njihovih aktivnosti poučevanja/usposabljanja/svetovanja.
 • Izboljšano teoretično in praktično znanje in veščine končnih upravičencev o proizvodnji in potrošnji, ki temelji na rastlinski pridelavi, za podporo njihovi odločitvi za spremenjeno proizvodnjo/potrošnjo.
 • Povečana ozaveščenost o pomembnosti proizvodnje in potrošnje, ki temelji na rastlinski pridelavi, za okolje in boj proti podnebnim spremembam.
 • Izboljšano izobraževanje, motivacija in svetovanje na področju trajnostnega kmetijstva in potrošnje hrane.

Partnerji

Projekt traja od 31. 12. 2022 do 30. 6. 2025, sofinancira ga program Evropske unije Erasmus+.

SPLETNA STRAN PROJEKTA
VSE NOVICE PROJEKTA Com4AgriPlant
Go to Top