Be inclusive!2024-03-08T09:31:57+01:00

Bodimo vključujoči! – Kako deluje vključevanje ljudi z invalidnostmi v MSP – učni viri za posredovanje dela in zaposlovanje

 

Cilji

 • Motivacija in ozaveščanje za zaposlovanje in usposabljanje oseb z invalidnostmi
 • Podajanje osnovnih informacij o temi
 • Boljša in bolj trajnostna integracija ljudi z invalidnostmi v delovne procese
 • Izboljšanje uspešnosti namestitve oseb z invalidnostmi v MSP (mala in srednje velika podjetja)
 • Razvoj in uporaba digitalnih inovativnih učnih gradiv/ izmenjava izkušenj in primeri iz prakse iz različnih območij in držav

Aktivnosti

 • Raziskava primerov dobrih praks in nacionalnih kontekstov
 • Produkcija brošure »Ljudje z invalidnostmi na trgu dela: posredovanje dela, vključevanje in trajnostno zaposlovanje v MSP« v vseh partnerskih jezikih
 • Produkcija 8 učnih videov za mikro-učenje v vseh partnerskih jezikih
 • Razvoj dopolnilnih gradiv k učnim videom: informativni listi, kontrolni seznam in PowerPoint prezentacija
 • Kakovost in diseminacija rezultatov projekt

Rezultati

 • Brošura »Ljudje z invalidnostmi na trgu dela: posredovanje dela, vključevanje in trajnostno zaposlovanje v MSP« za pospeševanje motiviranosti MSP za zaposlovanje ljudi z invalidnostmi.
 • Modularno oblikovani učni videi (mikro-učenje) za MSP za podporo procesu integracije ljudi z invalidnostmi.
 • Dopolnilna gradiva k učnim videom, ki ponujajo nadaljnje učne možnosti za poglobljeno samostojno učenje in za uporabo v praksi.

Vplivi na okolje

 • Okrepljena motiviranost in ozaveščenost MSP za zaposlovanje in usposabljanje oseb z invalidnostmi
 • Izboljšana integracija ljudi z invalidnostmi v delovne procese
 • Izboljšana uspešnosti namestitve oseb z invalidnostmi v MSP
 • Razvita digitalna inovativna učna gradiva in izmenjane izkušnje in primeri dobrih praks iz različnih območij in drža

Partnerji

Projekt traja od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2025, sofinancira ga program Evropske unije Erasmus+.

SPLETNA STRAN PROJEKTA
VSE NOVICE PROJEKTA BE INCLUSIVE!
Go to Top