NEMŠČINA ZA OTROKE

 • 70 pedagoških ur
 • 2 x šolski uri na teden
 • uvajanje v tuji jezik in celostno usvajanje jezika
 • razvijanje globalnega slušnega razumevanja
 • pridobivanje besednega zaklada
 • razvijanje izražanja in medkulturne komunikacije
 • razvijanje ljubezni in veselja do učenja tujih jezikov

Pouk jezika je prilagojen otrokovi starosti, kar pomeni, da osnove jezika usvaja neobremenjeno, skozi igro, pesem in zabavo. V tem zgodnjem življenjskem obdobju so cilji učenja tujega jezika:

 • pridobivanje pozitivnega odnosa do učenja tujega jezika
 • usvajanje osnov glasovnega sistema
 • usvajanje osnov kulturnega ozadja nemško govorečih področij
 • razvijanje osnovnih spretnosti komuniciranja v nemščini

Tako bomo skupaj spoznavali in širili besedišče o živalih, hrani, šolskih potrebščinah ipd. in se seveda igrali ter naučili tudi marsikatero nemško pesmico. Spoznali se bomo tudi z osnovami, ki so zelo uporabne v vsakdanjih situacijah: kako se predstavimo, kako naročimo hrano…

CENA TEČAJA SE PRILAGAJA GLEDE NA ŠTEVILO UR IN ŠTEVILO TEČAJNIKOV V SKUPINI

PRIJAVI SE