POSLOVNA ANGLEŠČINA

  • 40 pedagoških ur
  • 1 x tedensko v popoldansko-večernih urah

Cilj tečaja je naučiti tečajnike aktivne ustne in pisne poslovne komunikacije v tujem jeziku. Seznanili se boste z besediščem, ki ga potrebujete pri stikih s tujimi poslovnimi partnerji (navezovanje stikov, telefoniranje, pisanje pisem, faksov, elektronske pošte, predstavitev podjetja, sestanki, pogajanja, ponudbe, neformalni stiki).

  • obnovitev slovničnih pravil splošnega jezika
  • najpogostejše teme in situacije, ki jih srečujemo vsakodnevno in v službi
  • sprejem tujcev, predstavitev svojega podjetja, sodelavcev
  • poslovna korespondenca
  • dogovor za sestanek, vodenje sestanka, službeni intervju
  • pisanje življenjepisa, prošnje, naročila, reklamacije, čestitk…
  • tajniška opravila v pisarni
  • poslovna kosila, neformalno druženje

CENA TEČAJA SE PRILAGAJA GLEDE NA ŠTEVILO UR IN ŠTEVILO TEČAJNIKOV V SKUPINI

PRIJAVI SE