ŠPANŠČINA

Španščina postaja vse bolj priljubljen jezik, ki gre hitro v uho. Španska kultura, turizem, glasba, televizijske nadaljevanke, nogomet večajo priljubljenost jezika, katerega govori kar 440 milijonov ljudi po vsem svetu. Naučimo se špansko in osvojimo svet!

  • 60 pedagoških ur
  • 2 x tedensko v popoldansko-večernih urah

Vsem tistim, ki se španskega jezika še niste učili, pa bi se želeli jezika naučiti za vsakdanje življenjske in poklicne namene.

  • obogatili boste svoje znanje z znanjem novega jezika – španščine
  • spoznali boste špansko kulturo na edinstven način
  • osvojili boste komunikacijo v španščini
  • izboljšali boste svoj besedni zaklad
  • pridobili boste zmožnost sporazumevanja v vsakdanjih življenjskih situacijah
  • naučili se boste pravilno uporabljati špansko slovnico

Za osnovni tečaj predznanje ni potrebno. Poudarek je na raznolikosti, družabnosti, vzpodbudi, zato je vaš morebitni strah, da ne boste zmogli – odveč! Predstavili, predelali in obnovili bomo osnovno angleško slovnico, ki je potrebna za razumevanje in uporabo tega tujega jezika, in sicer skozi teme, katerih besedišče bo povezano z vsakdanjim življenjem. Tako bomo skupaj spoznavali in širili besedišče na temo nakupovanja, potovanja, prehrane, služb… Spoznali se bomo tudi s pisanjem različnih besedil, kot so pisma, poročila, navodila, članki, opisi…

V nadaljevalnem tečaju lahko svoje znanje razširite in nadgradite. Ponuja spoznavanje novih, za komunikacijo nujno potrebnih časov, novo in še bolj razširjeno besedišče, izraze, fraze, nove strukture… V pomoč pri osvajanju gradiva vam bodo številna dodatna gradiva, učni listi, preglednice, mini slovarčki… Ponudili vam bomo tudi možnost pisanja krajših in daljših oziroma uradnih in bolj osebnih besedil. Ob vsem tem pa bomo upoštevali tudi vaše želje, saj boste lahko sami predlagali kakšno zanimivo besedilo, temo ali pa željo, da bi poglobili katero od obravnavanih tem.

CENA TEČAJA SE PRILAGAJA GLEDE NA ŠTEVILO UR IN ŠTEVILO TEČAJNIKOV V SKUPINI

PRIJAVI SE