Projekt OpenEYE skoraj na polovici izvedbe

2021-01-18T13:00:07+01:00

Projekt OpenEYE skoraj na polovici izvedbe V okviru projekta OpenEYE – Odprto izobraževanje mladih Evropejcev skozi zgodovino, umetnost in kulturno učenje smo jeseni partnerji zaključili s prvim intelektualnim rezultatom – nacionalnimi poročili o potrebah osnovnošolskih učiteljev in drugih strokovnih delavcih šole, ki delajo v večkulturnih razredih z učenci priseljenci oz. begunci. Poročilo temelji na raziskavi, ki smo jo izvedli na nacionalni ravni med kar 168 učitelji in drugimi strokovnimi delavci osnovnih šol, srečanj fokusnih skupin staršev, ki so priseljeni in učiteljev, ki delajo z učenci ciljne skupine projekta na Osnovni šoli Litija, ki je [...]

Projekt OpenEYE skoraj na polovici izvedbe2021-01-18T13:00:07+01:00