Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je na svoji spletni strani objavil naslednji razpis:

Dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc (DIR)

Namen programa DIR je:

  • povečati vključenost posameznikov v vseživljenjsko učenje,
  • izboljšati kompetence, ki jih posamezniki potrebujejo zaradi potreb na trgu dela,
  • promovirati vseživljenjsko učenje, večjo zaposljivosti posameznika, njegov/njen osebni razvoj in vključenost v družbo,
  • dvigniti izobrazbeno raven,
  • promovirati pomen izobrazbe za razvoj kariere posameznika.

Glavna aktivnost programa je izvajanje razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni. Javni razpis omogoča posamezniku sofinanciranje stroškov za uspešno zaključeno srednješolsko izobraževanje ali uspešno opravljen mojstrski, poslovodski ali delovodski izpit. Posameznik lahko prejme do največ 2.500,00 EUR.

KJE SEM IN KAKO NAPREJ?

Vsak  posameznik se na svoji izobraževalni poti znajde v različnih situacijah. Da bi vam olajšali iskanje informacij, smo za vas pripravili različne situacije, v katerih ste se lahko znašli. Na podlagi vaše situacije, lahko pridobite nadaljnje informacije o izobraževanju in na koncu pot zaključite z dvigom izobrazbene ravni in povrnitvijo stroškov za izobraževanje. Več…

NIKOLI NI PREPOZNO: V ŠOLSKE KLOPI SE LAHKO VRNETE TUDI PO 45. LETU

Slovenski rek »Nikoli ni prepozno« še kako dobro velja na področju vseživljenjskega učenja. Slednje ima v današnjem času izreden pomen, saj poveča in izboljša zaposljivost ali pa omogoči spremembo poklicne poti. Vseživljenjsko učenje tako predstavlja pomembno investicijo v karierni in osebnostni razvoj, pri tem pa lahko posameznik izkoristi pomoč in spodbude državnih organov ter različnih svetovalnih centrov. Več…

PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI

Da bi prepričali čim večje število posameznikov, da dokončajo izobraževanje, v okviru programa izvajamo promocijske aktivnosti, kjer predvsem promoviramo pomen izobrazbe za razvoj kariere posameznika, večjo zaposljivost, osebni razvoj in vključenost v družbo. Oglejte in prenesite si promocijske letake, plakate ipd. Več…

Kontakt:

E: dir[@]sklad-kadri.si

T: 01 43 45 876

Program »Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc 2016-2022« sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

 

2019-09-12T09:39:29+02:00