Brezplačen program Knjige so zame

V program še posebej vabimo osebe, ki se soočajo z jezikovnimi izzivi v vsakdanjem življenju in bi za svoje udejstvovanje želele izboljšati raven znanja slovenskega jezika ter okrepiti njegovo rabo v različnih življenjskih situacijah.

Program KNJIGE SO ZAME je namenjen vsem, ki bi želeli izboljšati razumevanje slovenskega jezika. V programu bomo krepili funkcionalno in bralno pismenost. Urili se bomo v rabi slovenskega jezika v vsakdanjem življenju in spodbujali branje leposlovja v slovenskem jeziku. Ob prebranih besedilih bomo razmišljali o kulturnem pomenu slovenskega jezika. Krepili bomo kritično razmišljanje in govor v slovenskem jeziku ter se posvetili pomenu in veljavi posameznikovega lastnega razmišljanja in doživljanja prebranega besedila ter okolja, kjer bivajo. Spodbujali bomo medkulturni in medgeneracijski dialog.

Program se bo začel izvajati v drugi polovici septembra 2021.