Novim pustolovščinam naproti – novi evropski projekti!

Izobraževalni center Geoss je v jesenskih mesecih dobil kar 5 novih evropskih projektov, v katerem smo se povezali s kar 14 različnimi evropskimi državami. Med njimi so Avstrija, Belgija, Ciper, Grčija, Islandija, Italija, Latvija, Litva, Nemčija, Poljska, Portugalska, Slovenija, Španija in Švica. Novi projekti vključujejo raznorazne ciljne skupine, od učencev poklicnega izobraževanja do starejših odraslih. Ker so se projekti šele začeli, vam želimo predstaviti njihove glavne cilje in vas povabiti k sodelovanju, če se vam kakšen projekt zdi še posebej zanimiv.

Naš prvi projekt, katerega koordinator smo ekipa IC Geoss, je Science of Cooking. Z Erasmus+ projektom naslavljamo potrebe oseb z intelektualnimi ovirami pri učenju predmetov s področja STEM (znanost, tehnologija, inženirstvo, matematika). Znanje na teh področjih je pomembno za razumevanje vsakdanjih pojavov. Pomembnost razumevanja naravoslovnih pojavov pa se izkazuje tudi na trgu dela. Projekt bo osebam z intelektualnimi ovirami prek aktivnosti, povezanih s kuhanjem, na podlagi praktičnih primerov približal STEM predmete. S tem si bodo lažje predstavljali znanstvene oziroma naravoslovne pojave in jih povezali s teoretičnimi izhodišči.

 

Drugi projekt, ki bi vam ga radi predstavili je Be inclusive! Kot že samo ime pove, je cilj projekta Be inclusive! motivirati in ozaveščati za zaposlovanje in usposabljanje oseb z invalidnostmi in podajati osnovne informacije o temi. Združilo se je kar 8 evropskih držav, ki bodo z razvojem in uporabo digitalnih inovativnih učnih gradiv, izmenjavo izkušenj in primerov iz prakse iz svojih držav, produkcijo brošure in učnih videov za mikro-učenje pripomogli k izboljšani integraciji in uspešnosti ljudi z invalidnostmi v delovne procese.

Naslednji projekt z imenom SMARTageCARE je namenjen starejšim odraslim, saj obravnava koncept aktivnega staranja v smislu razvijanja spretnosti na področju zdravja in oskrbe, digitalne vključenosti, državljanstva in vseživljenjskega učenja. Projekt spodbuja trajnostno in vključujoče staranje v smislu oblikovanja rešitev, ki zagotavljajo pogoje, da ima starejši odrasli možnost živeti samostojno in neodvisno, lastno identiteto, kulturo, skupino ali partnerja, spolnost, ideologijo, vero, pa tudi za zagotavljanje trajnosti sveta za prihodnje generacije.

Po UNESCO napovedih, bo umetna inteligenca do leta 2024 nadomestila 2,2 milijarde delovnih mest, večina katerih bo za usposabljanje v poklicnem izobraževanju (VET). Cilj projekta PAIC – Spodbujanje kompetenc umetne inteligence v poklicnem izobraževanju in usposabljanju je omogočiti oblikovanje oz. prilagoditev odprtih modelov učnih načrtov za vključitev umetne inteligence v poklicno izobraževanje in usposabljanje ter na učence prenesti kompetence o algoritmih strojnega učenja v realnih delovnih situacijah. Prav tako pa želi projekt razširiti informacijsko znanje za vključevanje in spodbujanje inovativnih strategij v sistem poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Z decembrom se pričenja še naš zadnji nov Erasmus projekt EDUS. Namen projekta je spodbujati integracijo izobraževanja za trajnostni razvoj v sistem poklicnega izobraževanja in usposabljanja z razvojem, pilotiranjem in razširjanjem metodologije usposabljanja. Kot rezultate projekta bomo tako izdelali metodologijo, ki jo bodo lahko izkoristili izobraževalci poklicnega izobraževanja in usposabljanja za izobraževanje svojih učencev za trajnostni razvoj. Na ta način želimo prispevati k doseganju ciljev Agende 2030, ki navaja, da bi morali do leta 2030 vsi učenci pridobiti znanje in spretnosti za spodbujanje trajnostnega razvoja.

Skupaj z novimi projekti ima IC Geoss skupno kar 16 tekočih projektov, ki si jih lahko ogledate na naši spletni strani. Če vas kateri izmed projektov še posebej interesira, vas vabimo, da nam pišete na eu-projects@ic-geoss.si.