POLITIKA ZASEBNOSTI POSAMEZNIKOV

Politika zasebnosti posameznikov

Spoštujemo vaše zaupanje in vam zagotavljamo, da bomo z vašimi osebnimi podatki ravnali skrbno in jih obdelovali v skladu z veljavno zakonodajo na področju varovanja osebnih podatkov (GDPR in ZVOP-2). V nadaljevanju vam v Politiki varovanja osebnih podatkov podrobneje opisujemo namene in podlago za obdelavo vaših osebnih podatkov in vas seznanjamo z vašimi pravicami.

 1. Upravljavec

Upravljavec osebnih podatkov je Izobraževalni center GEOSS d.o.o., Cesta komandanta Staneta 2, 1270 Litija (v nadaljevanju: IC GEOSS).

IC GEOSS ima imenovano pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu dpo.ic-geoss@info-hisa.si.

 1. Nameni in podlage za obdelavo osebnih podatkov

Obisk spletne strani

Ko dostopate do našega spletnega mesta brskalnik samodejno prenese nekatere podatke na naš spletni strežnik. Razlogi za ta prenos so tehnične narave, obenem pa so podatki nujni, da vam lahko zagotovimo dostop do želenih informacij spletnega mesta. Za potrebe zagotavljanja varnosti našega informacijskega sistema v spletnem dnevniku samodejno zbiramo naslednje podatke, na katere nimate vpliva, ker so nujni za tehnično delovanje spletnega protokola ali pa nastanejo na naših strežnikih:

 1. vaš IP naslov (obvezna tehnična zahteva TCP/IP protokola),
 1. datum in čas dostopa (glede na čas na našem strežniku),
 2. časovni pas (nastavljen na našem strežniku),
 3. vsebino zahtevka – podatek o strani, ki ste jo zahtevali na našem spletnem mestu (obvezna tehnična zahteva spletnega protokola http),
 4. rezultat obdelave zahteve oziroma kodo http odgovora (določi jo naš strežnik po prejemu zahteve vašega spletnega brskalnika/odjemalca),
 5. količino prenesenih podatkov (kot jo določi naš strežnik, preden vašemu spletnemu brskalniku/odjemalcu pošlje podatke),
 6. spletni strani, ki zahteva dostop (kadar podatek pošlje brskalnik, v navodilih za uporabo spletnega brskalnika preverite, ali in kako lahko to preprečite),
 7. podatke o brskalniku, ki ga uporabljate (različica operacijskega sistema ter programske opreme brskalnika, jezikovne nastavitve in druge podatke, ki jih sporoča brskalnik glede na nastavitve, ki ste jih določili).

Brez posredovanja zgoraj navedenih tehnično obveznih podatkov, ki jih bomo zabeležili tudi v našem spletnem dnevniku, tehnično ne morete uporabljati našega spletnega mesta.

Navedene podatke bomo zbirali zaradi zagotavljanja storitev in varnosti našega spletnega mesta, omrežja in informacij, z namenom preprečiti naključne dogodke, nezakonita ali zlonamerna dejanja. Navedena obdelava, ki je potrebna zaradi naših zakonitih interesov, temelji na točki f 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba) ob smiselni uporabi preambule Uredbe (49). Osebne podatke spletnega dnevnika bomo obdelovali največ 12 mesecev, potem bomo podatke spletnega dnevnika izbrisali, če ne bomo imeli drugega zakonitega razloga za nadaljnjo obdelavo.

 

Piškotki

Ob vašem obisku spletne strani www.ic-geoss.si se na vaš brskalnik namestijo piškotki. Več o piškotkih lahko preberete na https://www.ic-geoss.si/o-piskotkih/.

Uporabljamo piškotke, da vam pomagamo pri učinkoviti navigaciji in izvajanju določenih funkcij. Spodaj boste našli podrobne informacije o vseh piškotkih pod vsako kategorijo soglasja.

Piškotki, ki so kategorizirani kot “potrebni” so shranjeni v vašem brskalniku, saj so bistveni za omogočanje osnovnih funkcionalnosti spletnega mesta. Uporabljamo tudi piškotke tretjih oseb, ki nam pomagajo analizirati, kako uporabljate to spletno mesto, shraniti vaše nastavitve ter zagotoviti vsebino in oglase, ki so pomembni za vas. Ti piškotki bodo shranjeni v vašem brskalniku samo z vašim predhodnim soglasjem.

Nekatere ali vse te piškotke lahko omogočite ali onemogočite, vendar lahko onemogočenje nekaterih od njih vpliva na vašo izkušnjo brskanja.

Komuniciranje prek spletnega kontaktnega obrazca »pišite nam«

Na spletni strani IC GEOSS je mogoče preko spletnega kontaktnega obrazca »pišite nam« stopiti v stik z nami z namenom povpraševanja po storitvah ali posredovanja morebitnih vprašanj na elektronski naslov IC GEOSS. Ko v našem spletnem kontaktnem obrazcu izpolnite polje s sporočilom (povpraševanje, pripombe ali vprašanja), je potrebno obvezno izpolniti polja: “ime ”, “e-naslov” in “sporočilo”.

S pošiljanjem izpolnjenega kontaktnega obrazca »pišite nam« se strinjate in ste seznanjeni, da ste s tem, ko ste nam posredovali povpraševanje po storitvah ali morebitno vprašanje preko kontaktnega obrazca in vpisali svoje podatke, izrazili strinjanje in zavedanje, da se bodo vaši podatki (ime, elektronski naslov, sporočilo) za namen aktivnosti ter zagotavljanja korektne komunikacije hranili v naši bazi 2 leti po tem, ko ste nam kontaktni obrazec posredovali in da ste seznanjeni, da lahko kadarkoli od nas zahtevate, da vaše podatke izbrišemo. Zahtevo za izbris podatkov lahko vedno naslovite na info@ic-geoss.si.

 

IC GEOSS potrebuje vaše osebne podatke, da vam lahko odgovori na vaše povpraševanje oziroma vprašanje, ki se nanaša na izobraževanje oziroma aktivnosti IC GEOSS. Podatke, ki jih boste vpisali v spletni kontaktni obrazec, IC GEOSS obdeluje le, če je to nujno za svoje poslovanje in shranjevanje (arhiviranje).

Zbiranje informativnih prijav

Ko na naši spletni strani https://www.ic-geoss.si/ izpolnite obrazec za informativno prijavo z namenom pridobitve informacij oziroma prijave ali povpraševanja na elektronski naslov IC Geoss, obdelujemo vaše: ime in priimek, naslov, e-pošta, tel. številka in željeni program. Informativna prijava za višješolske in srednješolske programe ter tečaje se hrani do preklica oziroma največ 1 leto.

Zahtevo za izbris podatkov lahko vedno naslovite na info@ic-geoss.si. Pravna podlaga za to obdelavo je privolitev.

Prijava in vpis v srednješolski program in izvajanje

Ob prijavi in vpisu v srednješolski  program se obdelujejo naslednji podatki: osebno ime, enotna matična številka, e-naslov, telefonska številka, davčna številka, spol, datum, kraj, občino rojstva, država rojstva, stalno in začasno bivališče, državljanstvo, predhodno pridobljena izobrazba, ime in sedež šole, kjer je prijavljeni končal zadnji razred oziroma letnik, ime izobraževalnega programa, zadnji uspešno končani razred oziroma letnik, prvi tuji jezik, program, na katerega se prijavlja, podatke o starših (za mlajše od 18 let: ime in priimek, prebivališče, telefonska številka, e-naslov, davčna številka). Ob izvajanju programa pa tudi podatki o preverjanju in ocenjevanju znanja,  podatki o formalnih in neformalnih delovnih izkušnjah, povezanih z delom ali poklicem za katerega se izobražujete, znanju, pridobljenem v neformalnem izobraževanju in z delom, podatki o delodajalcu pri katerem se opravlja praktično usposabljanje z delom, podatki o zaposlitvenem statusu, razlogih za vključitev v izobraževanje in morebitnih ovirah pri izobraževanju. Pravne podlage za obdelavo teh podatkov so pogodba,  Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06, 68/17 in 46/19) in Navodila o prilagajanju izrednega srednješolskega izobraževanja (Uradni list RS, št. 60/22). Zgoraj navedene osebne podatke se hrani trajno, razen podatkov o formalnih in neformalnih delovnih izkušnjah, povezanih z delom ali poklicem za katerega se izobražujete, znanju, pridobljenem v neformalnem izobraževanju in z delom, podatkov o zaposlitvenem statusu, razlogih za vključitev v izobraževanje in morebitnih ovirah pri izobraževanju, ki se hranijo dve leti in podatkov o delodajalcu, pri katerem se opravlja praktično usposabljanje z delom, ki se hranijo pet let. V primeru, da nam navedenih podatkov ne dovolite uporabiti, ni mogoče zagotoviti vpisa niti izvajanja šolskega programa.

Prijava in vpis v višješolski program in izvajanje

Ob prijavi in vpisu v višješolski program se obdelujejo naslednji podatki: osebno ime (za študentke tudi dekliški priimek), spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, stalno in začasno prebivališče, enotna matična številka, državljanstvo, predhodno pridobljena izobrazba, način študija, podatki o opravljenih izpitih, o napredovanju in dokončanju študija. Ob izvajanju programa tudi vaše ocene, letnik študija in študijsko leto prvega vpisa, datum posameznega izpita, podatek o tem ali izpit opravljate prvič ali ga ponavljate, podatki delodajalca pri katerem se opravlja praktično izobraževanje ter davčna številka študenta v primeru opravljanja praktičnega izobraževanja.

Pravni podlagi za obdelavo teh podatkov sta pogodba in Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04, 100/13 in 54/22 – ZUPŠ-1). Navedene osebne podatke se hrani trajno. V primeru, da nam navedenih podatkov ne dovolite uporabiti, ni mogoče zagotoviti vpisa niti izvajanja šolskega programa.

Uporabniška stran za študente in udeležence izobraževanja odraslih – uporabniki (ocene, prijave na izpite)

Uporabniki dostopajo do uporabniških strani, kjer se lahko prijavijo na izpit, preverijo svoje ocene in dostopajo do obrazcev, gradiv in vsebin potrebnih za izobraževanje. Za ta namen obdelujemo ime in priimek, vpisno številko, program. Pravna podlaga za obdelavo teh podatkov je pogodba. Brez podatkov vam uporabe portala oziroma prijave na izpit ne moremo zagotoviti.

Udeležba na projektih

Kadar se prijavite na nacionalne projekte, obdelujemo naslednje podatke: ime in priimek, stalni in začasni naslov, poštna številka in kraj ter občina bivanja, EMŠO, datum, kraj in država rojstva, državljanstvo, spol, e-pošta, telefon, zaposlitveni status, status, podatki o izobrazbi.

Ob vaši udeležbi na evropski projekt pa ime in priimek, e-naslov, naziv organizacije iz katere prihajate. V obeh primerih je pravna podlaga pogodba. Rok hrambe podatkov je 5 ali 10 let, odvisno od zahtev projekta. Udeležbo na projektih vam ne moremo zagotoviti, v kolikor nam ne dovolite uporabe navedenih podatkov oziroma podatkov, ki jih določen projekt zahteva.

Udeležba na tečajih

IC GEOSS izvaja tečaje v imenu in za račun tretjih oseb ter tečaje v lastni režiji in v tem primeru obdelujemo samo osebne podatke za namen evidence prisotnosti in izdaje potrdil o opravljenem tečaju (to so ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalni naslov). Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je pogodba. Navedeni osebni podatki se hranijo trajno. V primeru, da nam podatkov ne dovolite obdelovati, vam ne bomo mogli zagotoviti udeležbe na tečajih.

Pošiljanje elektronske neposredne pošte

Na e-poštne kontaktne podatke preteklih udeležencev pošiljamo neposredno pošto z namenom obveščanja o aktualnih izobraževanjih, projektih in novicah. Za ta namen uporabljamo podatke: ime in priimek, naslov, elektronki naslov. Podatki o poslanih sporočilih se hranijo največ 2 leti. Pravna podlaga za to obdelavo je ZEKom-2.

 1. Posredovanje podatkov tretjim osebam in posredovanje podatkov v tretje države

IC GEOSS vaše osebne podatke zaradi izpolnitve namena, zaradi katerega se obdelujejo, posreduje tudi pogodbenim obdelovalcem za naslednje storitve:

 • razvoj in vzdrževanje IT podpore,
 • računovodstvo,
 • izpisne storitve in pošiljanje,
 • izvajalcem spletne analitike.

Prav tako bodo podatki lahko posredovani nadzornim organom, organom, ki imajo za dostop do podatkov podlago v zakonu in/ali izkažejo pravni interes ali na podlagi zahteve sodne veje oblasti. V nobenem primeru pa vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim nepooblaščenim osebam. Za nekatere projekte bomo vaše osebne podatke lahko posredovali tudi partnerjem v projektih.

V primeru, da ste soglašali z namestitvijo piškotkov za analitiko in oglaševanje, se vaši podatki prenašajo v tretje države. Več informacij v Politiki piškotkov (https://www.ic-geoss.si/o-piskotkih/).

 1. Pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Posamezniki imajo v zvezi z osebnimi podatki vrsto pravic. IC GEOSS pred izvrševanje pravice preveri identiteto posameznika, ki sprašuje po svojih pravicah. Posameznik svojo zahtevo po seznanitvi odda pisno na e-poštni ali poštni naslov družbe IC GEOSS, navedenem v prvem členu te politike.

Izpolnitev upravičene zahteve IC GEOSS izpolni v roku 1 meseca, pri čemer se ta rok lahko v primeru kompleksnosti zahtev oziroma večjega števila zahtev podaljša še največ za 2 meseca. V tem primer vas o podaljšanju in razlogih zanj tudi obvestimo.

 1. Pravica dostopa do podatkov: posameznika na njegovo zahtevo seznanimo, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in kadar to drži, posredujemo naslednje informacije:
 • vrste osebnih podatkov;
 • kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki;
 • roki hrambe;
 • da lahko zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov in ima pravico do ugovora k taki obdelavi;
 • da ima pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu;
 • vse razpoložljive informacije v zvezi z virom, kadar osebni podatki niso zbrani od posameznika;
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.
 1. Pravica do popravka: Posameznik lahko kadarkoli zahteva, da IC GEOSS popravi netočne podatke ali dopolni nepopolne podatke, ki se nanašajo nanj.
 • Pravica do izbrisa podatkov: Posameznik lahko zahteva, da se njegovi osebni podatki izbrišejo v naslednjih primerih:
  • osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
  • posameznik prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava, in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
  • posameznik obdelavi osebnih podatkov ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;
 1. Pravica do omejitve obdelave: Posameznik lahko zahteva, da se obdelava podatkov, ki se nanašajo nanj omeji v naslednjih primerih:
 • podatki niso točni,
 • je obdelava nezakonita in posameznik ne želi, da podatke izbrišemo,
 • IC GEOSS podatkov ne potrebuje več za namene obdelav, vendar jih potrebuje posameznik za uveljavljanje, izvajanje ali nasprotovanje pravnim zahtevkom,
 • je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo.
 1. Pravica do prenosljivosti podatkov: Posameznik lahko zahteva izpis podatkov, ki jih je posredoval IC GEOSS, pri čemer obdelava teh podatkov temelji na podlagi pogodbe ali privolitve in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.
 2. Pravica do ugovora: Posameznik lahko ugovarja obdelavi osebnih podatkov. Ta pravica se nanaša le na obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvajamo na podlagi zakonitega interesa, ki prevlada nad interesi posameznika.
 • Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov: Posameznik lahko morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pošlje na naslove upravljavca iz prvega člena te politike.

Prav tako ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši veljavno zakonodajo.

 1. Veljavnost politike

Ta politika je objavljena na www.ic-geoss.si in velja od 03. 05. 2023.