OSNOVNA ŠOLA2018-10-16T12:50:42+02:00

OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE

Vam je med rednim osnovnošolskim izobraževanjem kaj prečkalo pot? Vas je to oddaljilo od samega zaključka osnovne šole? Bi jo vseeno radi zaključili pa četudi toliko let kasneje? Sploh ne omahujte! Tudi v Litiji vam ponujamo vse tisto, kar vam takrat ni uspelo narediti. Obiskujete lahko predavanja, opravljate izpite, spoznate nekaj novih ljudi, novih tematik, osvojite nova znanja, čisto na koncu pa dobite eno izmed najlepših nagrad – zaključeno osnovno šolo! Vpisujemo v sedmi, osmi in deveti razred osnovne šole za odrasle. V enem šolskem letu lahko celo zaključite več razredov.

Vsak, ki je končal vsaj peti razred osemletke oziroma šesti razred devetletke.

 • hkrati potekata največ dva predmeta, ko se zaključita, prideta na vrsto naslednja dva
 • predavanja so v popoldanskih urah
 • prisotnost na predavanjih ni obvezna
 • v dela prostih dneh in med šolskimi počitnicami praviloma ni predavanj
 • originalno spričevalo zadnjega razreda, ki ste ga končali
 • fotokopijo izpiska iz matičnega registra o rojstvu
 • fotokopijo poročnega lista (osebe, ki so spremenile dekliško ime)
 • osebno izkaznico ali drug uradni osebni dokument
 • povečate si zaposlitvene možnosti
 • odprete si nova vrata za nadaljnja izobraževanja
 • samo izvajanje izobraževanja je prilagojeno odraslim osebam, v popoldanskih urah
 • samo šolanje je za udeležence brezplačno
 • ugodnosti za brezposelne, prijavljene na zavodu za zaposlovanje – dobite štipendijo in povrnjene potne stroške!
 • ugodnosti za kmete, ki dokončajo osnovno šolo – možnost prijavljanja na razne projekte, subvencije, kjer je pogoj končana osnovna šola!

šolanje je za udeležence

BREZPLAČNO