LIDS2020-06-15T14:13:31+01:00

LIDS – Učenje pomembnih digitalnih veščin

Cilji

 • doseči relevantne in visoko kakovostne veščine in kompetence
 • implementacija in prenos inovativnih praks na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni
 • podpora pozitivnih in dolgotrajnih učinkov za sodelujoče organizacije, sisteme in posameznike vključene neposredno in posredno
 • z neformalnim učenjem izboljšati in razširiti ponudbo personaliziranih kvalitetnih učnih priložnosti, ki temeljijo na potrebah posameznih učečih se z malo veščinami in kvalifikacijami v digitalnem okolju
 • omogočiti vsem odraslim priložnost širjenja kompetenc in razvijanja veščin tekom celotnega življenja, večjo kvaliteto življenja
 • usposobiti izobraževalce, ki lahko pomagajo odraslim, ki so izključeni iz družbe ali tvegajo izključitev iz družbe.

Aktivnosti

 • mednarodni projektni sestanki
 • usposabljanja za izobraževalce ali ranljive odrasle
 • raziskave, študije.

Rezultati

 • LIDS spletna platforma, ki bo vsebovala vsa gradiva, ki bodo nastala tekom projekta in dokumentacijo izvedenih učnih lekcij usposabljanj,
 • LIDS  usposabljanje v formatu PowerPoint za osebje organizacij
 • LIDS priročnik, kot digitalna knjiga v formatu Word in PDF, ki bo vseboval primerjalne študije o metodah pristopa in potrebne vsebine za učenje digitalnih veščin ranljivih odraslih v Evropi.

Vplivi na okolje

 • Izobraževalci odraslih bodo postali bolj kompetentni, zmožni bodo delati z odraslimi z manj priložnostmi, jim pomagati pri premagovanju težav, kulturnih razlik in drugih ovir.
 • Osebje organizacij bo postalo bolj kompetentno in se bo učilo drug od drugega, delilo izkušnje in znanje s kolegi iz partnerskih držav.
 • Vsebine usposabljanja bodo dokumentirane in/ali snemane z namenom ustvariti video posnetke, ki bodo dostopni na socialnih omrežjih projekta in na spletni platformi in tako dostopni vsem. Bodo interaktivni, temeljili na e-učenju.

Partnerji

SPLETNA STRAN PROJEKTA LIDS
VSE NOVICE PROJEKTA LIDS