LIDS2021-07-15T13:01:23+02:00

LIDS – Učenje pomembnih digitalnih veščin

Cilji

 • Implementacija in prenos inovativnih praks s področja učenja digitalnih veščin na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni.
 • Omogočiti vsem odraslim priložnost za krepitev njihovih digitalnih kompetenc in razvijanje veščin tekom celotnega življenja in s tem večjo kakovost življenja.
 • Usposobiti izobraževalce, ki lahko pomagajo računalniško nepismenim ali pomanjkljivo pismenim odraslim, ki so izključeni iz družbe ali tvegajo izključitev iz družbe.

Aktivnosti

 • mednarodni projektni sestanki
 • usposabljanja za izobraževalce ali ranljive odrasle
 • raziskave, študije.

Rezultati

 • LIDS spletna platforma.
 • LIDS  učni načrt / kurikulum o digitalnih veščinah v vseh partnerskih jezikih in angleščini.
 • LIDS primeri učnih lekcij s področja digitalnih veščin v formatu PowerPoint za osebje partnerskih organizacij in izobraževalce (skupaj 27 primerov).
 • LIDS priročnik, kot digitalna knjiga v formatu Word in PDF, ki bo vseboval primerjalne študije o metodah pristopa in potrebne vsebine za učenje digitalnih veščin ranljivih odraslih v Evropi.

Vplivi na okolje

 • Izobraževalci odraslih bodo postali bolj kompetentni, zmožni bodo delati z odraslimi z manj priložnostmi in jih digitalno opismenjevati.

Partnerji

Projekt traja od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2022, sofinancira ga program Evropske unije Erasmus+.

SPLETNA STRAN PROJEKTA LIDS
VSE NOVICE PROJEKTA LIDS
Go to Top