OTA2022-02-21T10:06:38+02:00

OTA –Napredovanje v spletnem poučevanju

Cilji

 • Opremiti strokovne delavce osnovnih šol (učitelje naravoslovnih predmetov) s spretnostmi in znanjem za delo na daljavo prek uporabe umetnosti in umetnostnih izražanj za poučevanje naravoslovnih predmetov.
 • Olajšati prehod pri spremembi načinov izvajanja pouka s krepitvijo samopodobe in spodbujanjem osebne rasti tako učiteljev naravoslovnih predmetov kot učencev po pomembnih življenjskih spremembah, kakršno je učenje na daljavo, ki poteka brez fizičnih stikov s prijatelji in vrstniki.
 • Vplivati ​​na oblikovalce politik v vseh partnerskih državah, da zagotovijo smernice in podporo za učinkovito učenje naravoslovnih predmetov na daljavo.
 • Ponuditi zainteresiranim deležnikom v izobraževalni skupnosti mesto v projektu in možnost sodelovanja pri pripravi vsebin platforme, kjer bo zbirka učnega gradiva in primeri najboljših praks.

Aktivnosti

 • Delo na rezultatih (poročilo o učnih potrebah ciljnih skupin, OTA učna metodologija, OTA učno orodje, OTA MOOC učna platforma za izobraževalce),
 • 5 mednarodnih projektnih sestankov,
 • 4 multiplikativni dogodki,
 • kratkotrajno usposabljanje osebja – usposabljanje učiteljev,
 • razširjanje rezultatov.

Rezultati

 • Poročilo o učnih potrebah ciljnih skupin,
 • OTA učna metodologija,
 • OTA učno orodje,
 • OTA MOOC učna platforma za izobraževalce.

Vplivi na okolje

 • Opolnomočenje šol in drugih deležnikov s področja izobraževanja z zagotavljanjem novih metod in orodij, namenjenim učiteljem naravoslovnih predmetov, ki poučujejo učence na daljavo.
 • Okrepljene kompetence in veščine osnovnošolskih učiteljev naravoslovnih predmetov, ki bodo vplivale na njihov osebni in strokovni razvoj.
 • Povečana ozaveščenost javnosti in političnih odločevalcev (ministrstva za izobraževanje).

Partnerji

Projekt traja od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2023, sofinancira ga program Evropske unije Erasmus+.

Letak si lahko prenesete TUKAJ

SPLETNA STRAN PROJEKTA OTA
FACEBOOK STRAN PROJEKTA OTA
VSE NOVICE PROJEKTA OTA