Kratkotrajni dogodki za skupno usposabljanje osebja

Projekt OTA je v polnem zagonu. Aktivnosti, ki spodbujajo pristop STEAM pri poučevanju predmetov znanosti – fizike, kemije in matematike, so v fazi dokončevanja. Za zagotovitev njihove najboljše izvedbe smo se partnerji projekta srečali oktobra na Cipru, kjer nas je gostila partnerska organizacija INNOVADE.

Poleg gostiteljev smo prišli na usposabljanje iz Italije predstavniki organizacije CESIE, iz Finske predstavniki znanstvenega centra Heureka in iz Slovenije predstavniki iz OŠ Litija, Narodne galerije ter Izobraževalnega centra Geoss.

V istem tednu smo imeli tudi partnerski sestanek. Prva dva dneva druženja smo tako namenili sestanku, kjer smo se poglobili v vsebine projekta in detajlno načrtovali bodoče naloge. Vsak od partnerjev je prispeval s svojo povratno informacijo, mnenji in stališči, saj vsi stremimo k razvoju vsebin visoke kakovosti.

Po pretežno teoretičnem delu druženja so sledili kratkotrajni dogodki za skupinsko usposabljanje, kjer se je teorija prevesila v prakso. Naša usposabljanja so tako vsebovala kreativne delavnice, delavnice na temo že razvitih vsebin, izobraževalne obiske in oglede ter preizkuse dobrih praks.

Načinov, kako med znanost umestiti umetnost na način, da ima vlogo koristnega elementa pri izobraževanju znanstvenih (naravoslovnih) predmetov, in tudi pri približevanju znanosti množični publiki, je mnogo. Od vizualne umetnosti do gledališča, literarnega ustvarjanja in glasbe. V sodobnem času pa je teh načinov skoraj vsak dan več, saj se tradicionalnim pristopom čedalje bolj pridružuje še digitalni pristop. Nekaj najsodobnejših praks smo tudi s tega področja na Cipru lahko preizkusili, denimo primere obogatene resničnosti.

Pet dni aktivnega dela na projektu je minilo, kot bi mignil. Z novimi idejami in znanji smo se partnerji vrnili vsak v svoje delovne prostore, kjer bomo viharjenja idej za prihajajoče aktivnosti in vsebine projekta realizirali.

Obiščite našo spletno stran projekta: www.ota-project.eu