Zelena digitalna raznolikost2022-02-03T15:03:47+02:00

Zelena digitalna raznolikost: Medkulturni program 21. stoletja za državljane, za razvoj digitalne pismenosti, družbene vključenosti, okoljske ozaveščenosti in trajnosti

Cilji

 • Razviti inovativen, kvaliteten program usposabljana za pridobivanje digitalnih veščin priseljencev in brezposelnih mladih odraslih za razvoj njihovih kompetenc za življenje, zaposljivost in aktivno državljanstvo.
 • Izboljšati digitalne veščine in kompetence med priseljenci in mladimi odraslimi.
 • Razviti celosten program usposabljanja v okviru aktivnega državljanstva, ki bo naslavljal potrebe dveh ranljivih skupin prebivalstva: priseljencev in brezposelnih mladih odraslih.
 • Spodbujati kritično mišljenje, občutek socialne pravičnosti, potrebe po zeleni politiki in poznavanja pravic in dolžnosti, ki jih nudi demokracija.
 • Ustvariti medkulturno sobivanje skozi resnično in pozitivno interakcijo med učečimi iz različnih ozadij in generacij.
 • Promovirati Erasmus+ program med vsemi državljani različnih izvorov in generacij.
 • Izboljšati prehod k bolj trajnostnim in vključujočim organizacijam.
 • Spodbujati družbeno mreženje in prostovoljno delo.

Aktivnosti

 • Delo na projektnem rezultatu: Razvijanje programa usposabljanja z dejavnostmi iz različnih področij.
 • 4 mednarodni partnerski sestanki.
 • Multiplikativen dogodek.
 • Kratkotrajni dogodki za skupno usposabljanje osebja.
 • Spoznavne aktivnosti.
 • Promocija projekta.

Rezultati

 • Dva tečaja digitalne pismenosti: tečaj za pridobivanje osnovnih digitalnih kompetenc in pripravljalni tečaj za platformo Moodle.
 • Programi ostalih dejavnosti usposabljanja: program za spodbujanje branja; tečaj jezika države gostiteljice; pripravljani tečaj na izpit za pridobitev državljanstva; privlačne aktivnosti zelenega šivanja iz odpadnih oblačil, urbano organsko vrtnarjenje za učenje vrtnarskih tehnik in ekološko ozaveščanje.
 • Digitalni priročnik s projektno vsebino.

Vplivi na okolje

 • Digitalno usposobljeni državljani.
 • Pozitivno sodelovanje med lokalnimi prebivalci in priseljenci.
 • Mreženje med heterogenimi lokalnimi, regionalnimi in mednarodnimi deležniki bo zagotovilo kvaliteto izobraževalcev, vpliv na skupnost in večje število udeležencev na usposabljanjih in delavnicah.

Partnerji

Projekt traja od 1. 1. 2022 do 1. 1. 2024, sofinancira ga program Evropske unije Erasmus+.

SPLETNA STRAN PROJEKTA v pripravi
FACEBOOK STRAN PROJEKTA vpripravi
VSE NOVICE PROJEKTA ZELENA DIGITALNA RAZNOLIKOST