BREZPLAČNI TEČAJI NA IC GEOSS

Projekt: TPK 2018 – 2022

Korak – KOMPETENCE ZA RAZVOJ KARIERE

Ime programa: Pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti, temeljnih zmožnosti in izboljšanje splošne izobraženosti, Korak do zdravja in zavzetosti na delovnem mestu

Opis in namen programa: psihosocialne in fizične obremenitve (tveganja), katerim smo izpostavljeni v vsakodnevnem življenju in na delovnih mestih, vplivajo na zdravje. Kot posledica se pogosto pojavlja povečan obseg odsotnosti na delu in slaba fizična kondicija brezposelnih oseb. Izjemnega pomena, je da za svoje zdravje skrbimo in preventivno ukrepamo. Podjetja in zavodi se tako soočajo z izzivi, kako zaposlene spodbuditi za zdrav življenjski slog in ohranjanje delovne kondicije, komunikacijo za dobre odnose, ter sprejemanje odgovornosti za lastno zdravje. Med brezposelnimi osebami pa je pogost pojav slaba fizična kondicija, apatičnost in nemotiviranost za zdrav življenjski slog zaradi vdanosti v usodo. S programom spodbujamo k skrbi za zdrav življenjski slog, opozarjamo na pomembnost gibanja, zdrave prehrane, soočanja s stresom,..

Ciljna skupina: Ciljna skupina so zaposleni in brezposelni, ki so nižje izobraženi (manj kot štiri letna srednja šola oziroma ISCED 1-2) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let, ki za uspešno in učinkovito opravljanja dela ali za iskanje dela in osebno življenje potrebujejo znanja, spretnosti in veščine, ki jim bodo pomagale ohranjati zdravje in delovno kondicijo.

Obseg programa: 40 ur, obvezna 80 % prisotnost.

Lokacija: IC Geoss, Cesta komandanta Staneta 2, 1270 Litija.

2020-05-21T11:23:18+01:00