Nov program – Računalništvo in informatika

Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje je na seji dne 22. decembra 2023 sprejel pomembno odločitev, ki odpira nove možnosti za bodoče študente računalništva in informatike. Na osnovi tega sklepa je minister, pristojen za vzgojo in izobraževanje, izdal odredbo o sprejetju novega višješolskega študijskega programa Računalništvo in informatika, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 4/2024 dne 19. januarja 2024.

Nov študijski program Računalništvo in informatika se bo začel izvajati s študijskim letom 2024/2025. Ta program bo nadomestil obstoječi višješolski študijski program Informatika, ki je bil v veljavi od sprejetja Pravilnika o sprejemu novih in prenovljenih višješolskih študijskih programov (Uradni list RS, št. 117/2007).

Po 2. odstavku 44. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04, 100/13, NPB1, 54/22 – ZUPŠ-1, NPB2, 102/23 in NPB3) je določeno, da lahko študent, ki je obiskoval drugi letnik, zaključi izobraževanje po študijskem programu, po katerem se je izobraževal, še dve leti po izteku drugega letnika pod pogoji, ki so veljali ob vpisu v prvi letnik. Če študent ne izpolni pogojev za vpis v drugi letnik, lahko nadaljuje študij le v spremenjenem študijskem programu, pri čemer mora opraviti morebitne dodatne obveznosti, ki jih določi direktor oziroma ravnatelj.

Rok za dokončanje izobraževanja po starem programu je 30. september 2026, kar daje trenutnim študentom Informatike dovolj časa, da zaključijo svoje izobraževanje v skladu z obstoječimi pogoji. Prehod na nov program Računalništvo in informatika pa prinaša nove priložnosti in posodobljeno znanje za prihodnje generacije študentov.