Okrožnica o šolskem koledarju 2019/20

Objavljamo okrožnico šolskega ministrstva in šolski koledar 2019/20, pripravljen aprila 2020.

Obveščamo vas, da vsi za nas pomembni datumi v tem šolskem letu ostajajo nespremenjeni. Še vedno velja, da morate do 26. maja 2020 vsi, ki želite k zaključnim preverjanjem znanja pristopiti v spomladanskem izpitnem roku, imeti opravljene vse obveznosti v programu.

Izpiti poklicne mature bodo potekali po veljavnem Koledarju poklicne mature 2019/2020, informacij o organizaciji in dejanskem poteku poklicne mature pa zaenkrat še nimamo, ker na RIC-u navodila še pripravljajo.

Šolski koledar

OKROŽNICA

2021-06-23T15:31:03+02:00