SOCIALNA AKTIVACIJA V LITIJI – TOČKA DA
IN SODELOVANJE V ODDAJI DOBRO JUTRO SLOVENIJA

V projektu Točka DA ciljna skupina projekta pridobiva kompetence, ki bodo spremenile njihov odnos do vseživljenjskega učenja z namenom razvoja socialnih veščin in spretnosti, zviševanja njihovih funkcionalnih kompetenc za večjo socialno inkluzijo, pridobitve znanj in informacij, ki vodijo k razrešitvi stisk in težav, ki spremljajo stanje brezposelnosti, osebnostnega razvoja, krepitve moči in motiviranost za ponovno aktivacijo, približevanje na trg dela in zmanjšanje tveganja revščine.

Fotografije s snemanja oddaje RTV Dobro jutro Slovenija, 7. septembra 2018

2018-10-03T03:32:04+01:00