Program socialne aktivacije – priložnost za nov začetek na trgu dela

Socialna aktivacija (SA) je pilotni projekt Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ). Projekt financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada do konca leta 2022.

Program socialne aktivacije v Litiji izvajamo na Izobraževalnem centru Geoss. Trenutno poteka drugi program od skupno petih, v mesecu marcu pa se pričenja izvedba novega, že tretjega programa.

Do sedaj je bilo v programe SA v Litiji vključenih 30 oseb od katerih je približno četrtina našla zaposlitev (redna zaposlitev, javna dela, usposabljanje na delovnem mestu,..) oz. se vključila v izobraževanje (dokončanje šolanja, NPK).V program se lahko vključijo brezposelne polnoletne osebe s slovenskim državljanstvom ali dovoljenjem za stalno bivanje v Republiki Sloveniji. Namen programa je prispevati k izboljšanju socialnega položaja posameznika, ter povečati njegove zaposlitvene možnosti.

Program je z vsebino usmerjen k informiranju, motivaciji, podpori, krepitvi socialne mreže ter pridobivanju različnih socialnih, funkcionalnih in delovnih kompetenc. Cilj je doseči večjo aktivnost, integracijo posameznikov v družbene sisteme in povečanje konkurenčnosti za približevanje trgu dela. Velika prednost programa je ta, da udeleženci pridobivajo praktične izkušnje za trg dela (spoznavajo procese dela na način učenja skozi delo pod vodstvom mentorja). Udeleženci so upravičeni tudi do denarne nagrade in povrnitve stroškov za prevoz in prehrano.

Za vključitev v program se lahko obrnete na svojo svetovalko na krajevni enoti CSD ali pristojnem Uradu za delo oz. nas kontaktirate na 031 737 399 ali info@ic-geoss.si. Več informacij je na voljo tudi na spletni strani www.ic-geoss.si/socialna-aktivacija, utrinke programa pa si lahko ogledate na socialnem omrežju Facebook (socialna aktivacija Litija).

PREDSTAVITVENA ZLOŽENKA PROGRAMA SOCIALNA AKTIVACIJA

2021-02-15T15:06:22+01:00