Dan za kakovost 2024

24. maja 2024 smo na Izobraževalnem centru Geoss d.o.o. izvedli Dan za kakovost 2024.

Nagovorila nas je vodja referata za študentske zadeve, Gordana Marinović. Predstavila nam je Samoevalvacijsko poročilo o delovanju Višje strokovne šole, ki je vključevala tudi poročila analize študentov, predavateljev, mentorjev PRI-ja. Nadaljevali smo s samoevalvacijsko delavnico, ki jo je facilitirala strokovna sodelavka Tjaša Vozel. Uporabili smo metodo evalvacije s pomočjo domišljijske družabne igre Dixit. Različne ilustracije, ki predstavljajo nenavadne, čudežne podobe, služijo za priklic asociacij v zvezi z našo višjo šolo, dotaknili pa smo se tudi ostalih naših dejavnosti, kot je srednja šola, neformalna izobraževanja in projektno delo. Delavnica se je zaključila s povzetkom glavnih točk in načrtov za naprej.

Zaposleni so izrazili zadovoljstvo z možnostjo sodelovanja in prispevanja k izboljšanju kakovosti šole. Dogovorjeno je bilo, da se bodo redno spremljali napredek kakovosti delovanja, in naslednje leto prav tako sodelovali na Dnevu za kakovost 2024.