UČENJE NA PODLAGI PRAKTIČNEGA PRIMERA

Bodoči strojni tehniki se takole učijo na podlagi praktičnih primerov. Morda pa kmalu izdelajo čisto lasten motor, takšen kot je ta STRILING, ki deluje na podlagi termodinamike!

2018-09-18T03:31:18+01:00