UPSELL izvaja aktivnosti

Za projekt UPSELL je mesec april zelo bogat. Aktivnosti, ki smo jih s partnerji iz dveh litvanskih organizacij in Domom Tisje razvili, smo v tem mesecu tudi izvedli pred izbrano ciljno skupino. Društvo upokojencev Litija je z nami spoznavalo razsežnosti aplikacije Google Maps na pametnih telefonih svojih članov, s prebivalci Doma Tisje pa smo spolstili nekaj velikonočnih okraskov. Konec meseca, 25. in 26. aprila, smo se s partnerji iz organizacij Qkilpos, Senjorų pasaulis in Dom Tisje srečali v Sloveniji. Sestankovali smo predvsem v prostorih IC Geoss v Litiji, odšli pa tudi na izobraževalni ogled točke INFO 65+ v Ljubljano.

Ena od bolj pestrih aktivnosti sestanka je bil obisk Doma Tisje, kjer smo bili prisotni pri izvajanju delavnice, razvite v projektu. S pomočjo aromaterapije in poznavanja zelišč smo si skupaj s prebivalci Doma Tisje ustvarili dišečo popotnico.

Na sestanku smo določili prihodnje korake in naredili načrt poteka projekta do njegovega zaključka v oktobru.