Lokalni diseminacijski dogodek projekta UPSELL 

V četrtek, 21. 9. 2023, smo skupaj z Domom Tisje organizirali lokalni diseminacijski dogodek projektnih rezultatov pri Erasmus+ projektu UPSELL. Dogodek se je odvijal na svetovni dan Alzheimerjeve bolezni, zato smo ga združili s tradicionalnim dogodkom Sprehod za spomin, ki ga vsako leto organizira Dom Tisje s svojimi prebivalci, svojci in prostovoljci. Aktivnost Sprehod za spomin je vključena tudi v priročniku za usposabljanje projekta UPSELL, ki je eden od glavnih projektnih rezultatov. Na dogodku smo se posvetili predvsem predstavitvi vsebine priročnika in prisotnim predstavili njegovo tiskano obliko.

Udeleženci so prepoznali dragoceno vrednost priročnika, ki vsebuje mnogo uporabnih vsebin, predvsem za izobraževalce starejših oseb in druge, ki imajo s starejšimi osebami tesen stik. Priročnik sledi principom srebrne ekonomije in aktivnega staranja in ponuja vsebine aktivnosti, ki krepijo dragocene veščine. V štiri razvite module DIGITALNO ZNANJE, DOBRO POČUTJE, UMETNIŠKE SPRETNOSTI in DUH SKUPNOSTI so umeščene aktivnosti, s katerimi starejši krepijo veščine fine motorike, digitalnih spretnosti, skrbijo za zdravje, se povezujejo, spoznavajo druge kulture in jezike ter izražajo čut za estetiko.

Priročnik bo kmalu na voljo tudi v digitalni obliki in bo dostopen prek naše spletne strani. V njem boste lahko našli še vizualno podporo celotnemu usposabljanju v obliki prezentacij.