Sestanek fokusne skupine projekta UPSELL 

Erasmus+ projekt UPSELL je razvil aktivnosti, ki spodbujajo aktivno staranje in upoštevajo principe srebrne ekonomije, kot so možnosti za delo, razvoj in izobraževanje starejših.

V okviru projekta smo v obeh sodelujočih državah, Litvi in Sloveniji, oblikovali fokusni skupini. Namen fokusnih skupin je pregled razvitih aktivnosti in mnenje stroke za njihovo dopolnitev in izboljšavo.

Sestanek fokusne skupine v Sloveniji smo imeli v mesecu juniju v Domu Tisje. Člani smo podrobno pregledali koncept projektnih rezultatov in se poglobili v vsebine izbranih aktivnosti. V plodni debati smo izmenjali mnenja in stališča ter podali predloge za nekaj izboljšav.

Aktivnosti, ki smo jim namenili še posebej veliko pozornosti, so: Priprava zdravih jedi, Test hoje, Kaligrafija, Izdelava naravnega mila in Sprehod za spomin.

Obveljalo je splošno mnenje, da so aktivnosti zelo primerne za ciljno skupino projekta, da upoštevajo njene specifike, predvsem pa, da so zelo koristne.

V prihajajočih mesecih bomo v okviru projekta pripravili priročnik z vsemi aktivnostmi, ki jih bodo pospremile tudi prezentacije. Priročnik s prezentacijami bo prosto dostopen in na voljo za uporabo.