UPSELL razvija aktivnosti

Staranje je proces, ki spremlja vse ljudi. Občutimo ga pri naših najbližjih kot tudi pri sebi. Je nekaj povsem naravnega in vsakdanjega. A kljub temu, da nam je tako blizu, se ga nemalokrat bojimo. Zavedamo se namreč, da s staranjem vstopajo v življenje tudi kakšne prepreke ali težave. Ko vstopimo v tretje življenjsko obdobje, nas lahko te prepreke še dodatno ovirajo pri aktivnem življenju. Za lažjo premostitev in zasuk v glavi, za motivacijo in odkrivanje možnosti aktivnega staranja se v našem okolju odvija veliko iniciativ. Tudi na Izobraževalnem centru Geoss smo pobudniki aktivnega staranja in izvajamo temu namenjene aktivnosti. Eden od projektov na to temo je Erasmus+ projekt UPSELL, pri katerem razvijamo aktivnosti po principih sive ekonomije. Trenutno je projekt na fazi razvijanja vsebin aktivnosti, kjer se posvečamo krepitvi mehkih veščin, pridobivanju novih digitalnih znanj, spodbujanju zdravega življenjskega sloga in delovanju v skupnosti. Prav kmalu pa bomo nekatere razvite aktivnosti tudi izvedli.