REZULTATI IZPITOV
SREDNJA ŠOLA

JULIJ

JUNIJ

MAJ

APRIL

MAREC

FEBRUAR

JANUAR

DECEMBER

NOVEMBER

OKTOBER

JUNIJ

MAJ

APRIL

MAREC

FEBRUAR

JANUAR

DECEMBER

NOVEMBER

Naravoslovje za otroke, 24.05.2019

Orodja in naprave za množično proizvodnjo 22.05.2019

Nadgradnja temeljnih znanj strojniki- 22.05.2019

Nadgradnja temeljnih znanj predšolska – 22.05.2019

Nadgradnja temeljnih znanj logisti- 22.05.2019

IZREDNI IZPITNI ROK 20.05.2019

Nadgradnja temeljnih znanj logisti- 20.05.2019

Tuji jezik II vsi – 13.05.2019

Glasbena vzgoja in instrument – 10.05.2019

Matematika vsi – 06.05.2019

Nadgradnja temeljnih znanj predšolska – 16.05.2019

Nadgradnja temeljnih znanj strojniki- 16.05.2019

Tehnologija blagovnih tokov – 15.05.2019

Orodja in naprave za množično proizvodnjo, 09.05.2019

Družboslovje vsi- 09.05.2019

družboslovje za otroke – 09.05.2019

Lastnosti materialov, primarno oblikovanje in preo, 09.05.2019

Naravoslovje vsi – 09.05.2019 

Mednarodna blagovna menjava – 08.05.2019

Robotizacija montažnih linij – 08.05.2019

Poznavanje tekstilij in drog. izdelkov, 07.05.2019

Poznavanje tekstilij in drog. izdelkov, 07.05.2019

Poznavanje živil, 07.05.2019

Poznavanje blaga 7.5.2019

Jezikovno izražanje – 07.05.2019

jezikovno izražanje otrok – 07.05.2019

Biologija, 07.05.2019

Slovenščina – 06.05.2019 – pisno

Slovenščina – 06.05.2019 – ustno

Šport za otroke – 26.04.2019

Plesno gibalna vzgoja – 26.04.2019

Slovenščina – 25.04.2019

Prva pomoč – 25.04.2019

Robotizacija montažnih linij – 24.04.2019

Igre za otroke 24.4.2019

Geografija – 24.04.2019

Sociologija – 24.04.2019

Tuji jezik vsi – 19.04.2019

Strokovna terminologija v tujem jeziku vsi – 19.04.2019

STROKOVNI MODULI PROF.MIKLIČ – 18. 4. 2019

Jezikovno izražanje otrok – 18.04.2019

Fizika vsi – 18.04.2019

Informacijsko komunikacijska tehnologija vsi – 18.04.2019

Tehnologija komuniciranja (PTI,SSI) – 18.04.2019

Informatika – 18.04.2019

Jezikovno izražanje otrok – 18.04.2019

Zgodovina vsi – 17.04.2019

Poslovno-komuniciranje-v-slovenskem-jeziku-vsi-17.04.2019.pdf

Matematika 2.letnik vsi – 17.04.2019

Matematika 3.letnik vsi – 17.04.2019

Matematika 4.letnik vsi – 17.04.2019

Energetski sistemi – 16.04.2019

Nega pri najpog. bol. stanjih v starosti in pri ljudeh s posebn. potrebami – 16.04.2019

Matematika vsi – 15.04.2019

Pomoč pri življ. aktivnostih – 10.04.2019

Naravoslovje za otroke – 8.4.2019

Umetnost 4.4.2019

Igre za otroke 4.4.2019

Likovna vzgoja – 4.4.2019

Psihologija 4.4.2019

Razvoj in učenje predšolskega otroka 4.4.2019

Veščine sporazumevanja 4.4.2019

Družboslovje za otroke – 28.3.2019

Matematika PTI 2.letnik, 1. del 27.3.2019

Matematika SPI 2.letnik 27.3.2019

Matematika SSI 3.letnik 27.3.2019

Transportna sredstva 26.3.2019

Družboslovje 21.3.2019

Tehnologija blagovnih tokov 21.3.2019

Matematika za otroke – 19.3.2019

Varnost in zdravje pri delu 19.3.2019

Izbirne vsebine iz anatomije 19.3.2019

Obdelava gradiv – 19.3.2019

Orodja in naprave za množično proizvodnjo 19.3.2019

Računalniško podprte tehnologije – 19.3.2019

Spajanje gradiv in toplotna obdelava – 19.3.2019

Tehniško komuniciranje 19.3.2019

Biologija 13.3.2019

Kemija 13.3.2019

Varno in zdravo okolje 12.3.2019

Kurikulum oddelka v vrtcu – 12.3.2019

Poslovanje trgovskega podjetja 12.3.2019

Pravno organizacijski vidik poslovanja 12.3.2019

Temelji pravne kulture – 12.3.2019

Slovenščina pisno 2. letnik – 11.3.2019

Spajanje gradiv in topl. obd. – 8. 3. 2019

Jezikovno izražanje – 8.3.2019

Jezikovno izražanje otrok – 8.3.2019

Fizika.7.3.2019

Informacijsko komunikacijska tehnologija SPI – 7.3.2019

Informacijsko opismenjevanje-7.3.2019

Informatika 7.3.2019

Uporabna informatika – 7.3.2019

Matematika – 2. letnik SSI 6.3.2019

Matematika – 1. letnik/2. del PTI 6.3.2019

Poslovno komuniciranje v slovenskem jeziku – 26.2.2019

Tuji jezik, 22.2.2019

Strokovna terminologija, 22.2.2019

Umetnost, 19.2.2019

Poznavanje živil, 19.2.2019

Sociologija, 12.2.2019

Psihologija prodaje 12.2.2019

Projektno delo 12.2.2019

Poslovanje in organizacija, 12.2.2019

Obdelava gradiv, 21.2.2019

Naravoslovje za otroke, 21.2.2019

Umetnost, 19.2.2019

Management 12.2.2019

Gospodarske dejavnosti, 12.2.2019

Gospodarske dejavnosti, 12.2.2019 –SPI

Geografija, 12.2.2019

Veščine sporazumevanja, 14.2.2019

Psihologija, 14.2.2019

Razvoj in učenje predšolskega otroka, 14.2.2019

Varnost in zdravje pri delu, 7.2.2019

Slovenščina ustno PTI 4.2.2019

Slovenščina pisno PTI. 4.2.2019

Kurikulum oddelka v vrtcu, 11.2.2019

Logistika tovornih tokov SSI 1-4.letnik, 7.2.2019

Logistika tovornih tokov pti 1.in 2.letnik, 7.2.2019

Matematika, 6.2.2019

izbirne vsebine iz anatomije 10.1.2019

Slo pisno 28.1.2019

Naravoslovje za otroke, 29.1.2019

Načrtovanje konstrukcij 24.1.2019

Pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju- 25.1.2019

Učinkovita raba energije 22.1.2019

Zgodovina 22.1.2019

Veščine sporazumevanja, 18.1.2019

Informacijsko opismenjevanje 16.1.2019

Fizika 16.1.2019

Biologija 15.1.2019

Kemija 15.1.2019

Družboslovje 10.1.2019

Gospodarske dejavnosti 8.1.2019

Poslovanje in organizacija 8.1.2019

Podjetništvo in gospodarsko poslovanje 8.1.2019

Poslovni načrt ssi 8.1.2019

Projektno delo 8.1.2019

Prodaja živil 8.1.2019

Psihologija prodaje 8.1.2019

Zdrava prehrana 24.12.2018

Umetnost 20.12.2018

Higiena – 14.12.2018

Prehrana in dietetika-10.12.2018

Poslovno komuniciranje v slovenskem jeziku – 19.12.2018

Strokovna terminologija v tujem jeziku – 21.12.2018

Tuji jezik 1 ANGLEŠČINA – PTI – 2.LETNIK 21.12.2018

Tuji jezik 1 ANGLEŠČINA – SSI – 3. LETNIK 21.12.2018

ssiTuji jezik 1 ANGLEŠČINA – SSI – 4. LETNIK 21.12.2018

Geografija 11.12.2018

Sociologija 11.12.2018

Prehrana in dietetika – 10.12.2018

Poslovno komuniciranje v slovenskem jeziku – SPI – 5.12.2018

Poslovno komuiciranje v slovenskem jeziku – SSI,PTI 5.12.2018

Tuji jezik ANGLEŠČINA – SPI 3.letnik 7.12.2018

Tuji jezik ANGLEŠČINA – SSI 3.letnik 7.12.2018

Razvoj in učenje predšolskega otroka PŠV 5.12.2018

Tuji jezik 1 ANGLEŠČINA – PTI – 1. LETNIK 26.11.2018

Tuji jezik 1 ANGLEŠČINA – SPI – 2. LETNIK 26.11.2018

Tuji jezik 1 ANGLEŠČINA – SSI – 2. LETNIK 26.11.2018

Tuji jezik ANGLEŠČINA – SPI – 1. letnik 19.11.2018

Tuji jezik 1 ANGLEŠČINA – SSI – 1.letnik 19.11.2018

Informacijsko komunikacijska tehnologija 13.11.2018

Informacijsko opismenjevanje 13.11.2018

Informatika 13.11.2018

Uporabna informatika 13.11.2018

Podjetništvo 14.11.2018

Podjetništvo in gospodarsko poslovanje 14.11.2018

Poslovanje in organizacija 14.11.2018

Učinkovita raba energije 8.11.2018

Poslovni načrt 24.10.2018

Učimo se skupaj 22.10.2018

JUNIJ

MAJ

APRIL

MAREC

FEBRUAR

JANUAR

DECEMBER

NOVEMBER

Naravoslovje za otroke, 24.05.2019

Orodja in naprave za množično proizvodnjo 22.05.2019

Nadgradnja temeljnih znanj strojniki- 22.05.2019

Nadgradnja temeljnih znanj predšolska – 22.05.2019

Nadgradnja temeljnih znanj logisti- 22.05.2019

IZREDNI IZPITNI ROK 20.05.2019

Nadgradnja temeljnih znanj logisti- 20.05.2019

Tuji jezik II vsi – 13.05.2019

Glasbena vzgoja in instrument – 10.05.2019

Matematika vsi – 06.05.2019

Nadgradnja temeljnih znanj predšolska – 16.05.2019

Nadgradnja temeljnih znanj strojniki- 16.05.2019

Tehnologija blagovnih tokov – 15.05.2019

Orodja in naprave za množično proizvodnjo, 09.05.2019

Družboslovje vsi- 09.05.2019

družboslovje za otroke – 09.05.2019

Lastnosti materialov, primarno oblikovanje in preo, 09.05.2019

Naravoslovje vsi – 09.05.2019 

Mednarodna blagovna menjava – 08.05.2019

Robotizacija montažnih linij – 08.05.2019

Poznavanje tekstilij in drog. izdelkov, 07.05.2019

Poznavanje tekstilij in drog. izdelkov, 07.05.2019

Poznavanje živil, 07.05.2019

Poznavanje blaga 7.5.2019

Jezikovno izražanje – 07.05.2019

jezikovno izražanje otrok – 07.05.2019

Biologija, 07.05.2019

Slovenščina – 06.05.2019 – pisno

Slovenščina – 06.05.2019 – ustno

Šport za otroke – 26.04.2019

Plesno gibalna vzgoja – 26.04.2019

Slovenščina – 25.04.2019

Prva pomoč – 25.04.2019

Robotizacija montažnih linij – 24.04.2019

Igre za otroke 24.4.2019

Geografija – 24.04.2019

Sociologija – 24.04.2019

Tuji jezik vsi – 19.04.2019

Strokovna terminologija v tujem jeziku vsi – 19.04.2019

STROKOVNI MODULI PROF.MIKLIČ – 18. 4. 2019

Jezikovno izražanje otrok – 18.04.2019

Fizika vsi – 18.04.2019

Informacijsko komunikacijska tehnologija vsi – 18.04.2019

Tehnologija komuniciranja (PTI,SSI) – 18.04.2019

Informatika – 18.04.2019

Jezikovno izražanje otrok – 18.04.2019

Zgodovina vsi – 17.04.2019

Poslovno-komuniciranje-v-slovenskem-jeziku-vsi-17.04.2019.pdf

Matematika 2.letnik vsi – 17.04.2019

Matematika 3.letnik vsi – 17.04.2019

Matematika 4.letnik vsi – 17.04.2019

Energetski sistemi – 16.04.2019

Nega pri najpog. bol. stanjih v starosti in pri ljudeh s posebn. potrebami – 16.04.2019

Matematika vsi – 15.04.2019

Pomoč pri življ. aktivnostih – 10.04.2019

Naravoslovje za otroke – 8.4.2019

Umetnost 4.4.2019

Igre za otroke 4.4.2019

Likovna vzgoja – 4.4.2019

Psihologija 4.4.2019

Razvoj in učenje predšolskega otroka 4.4.2019

Veščine sporazumevanja 4.4.2019

Družboslovje za otroke – 28.3.2019

Matematika PTI 2.letnik, 1. del 27.3.2019

Matematika SPI 2.letnik 27.3.2019

Matematika SSI 3.letnik 27.3.2019

Transportna sredstva 26.3.2019

Družboslovje 21.3.2019

Tehnologija blagovnih tokov 21.3.2019

Matematika za otroke – 19.3.2019

Varnost in zdravje pri delu 19.3.2019

Izbirne vsebine iz anatomije 19.3.2019

Obdelava gradiv – 19.3.2019

Orodja in naprave za množično proizvodnjo 19.3.2019

Računalniško podprte tehnologije – 19.3.2019

Spajanje gradiv in toplotna obdelava – 19.3.2019

Tehniško komuniciranje 19.3.2019

Biologija 13.3.2019

Kemija 13.3.2019

Varno in zdravo okolje 12.3.2019

Kurikulum oddelka v vrtcu – 12.3.2019

Poslovanje trgovskega podjetja 12.3.2019

Pravno organizacijski vidik poslovanja 12.3.2019

Temelji pravne kulture – 12.3.2019

Slovenščina pisno 2. letnik – 11.3.2019

Spajanje gradiv in topl. obd. – 8. 3. 2019

Jezikovno izražanje – 8.3.2019

Jezikovno izražanje otrok – 8.3.2019

Fizika.7.3.2019

Informacijsko komunikacijska tehnologija SPI – 7.3.2019

Informacijsko opismenjevanje-7.3.2019

Informatika 7.3.2019

Uporabna informatika – 7.3.2019

Matematika – 2. letnik SSI 6.3.2019

Matematika – 1. letnik/2. del PTI 6.3.2019

Poslovno komuniciranje v slovenskem jeziku – 26.2.2019

Tuji jezik, 22.2.2019

Strokovna terminologija, 22.2.2019

Umetnost, 19.2.2019

Poznavanje živil, 19.2.2019

Sociologija, 12.2.2019

Psihologija prodaje 12.2.2019

Projektno delo 12.2.2019

Poslovanje in organizacija, 12.2.2019

Obdelava gradiv, 21.2.2019

Naravoslovje za otroke, 21.2.2019

Umetnost, 19.2.2019

Management 12.2.2019

Gospodarske dejavnosti, 12.2.2019

Gospodarske dejavnosti, 12.2.2019 –SPI

Geografija, 12.2.2019

Veščine sporazumevanja, 14.2.2019

Psihologija, 14.2.2019

Razvoj in učenje predšolskega otroka, 14.2.2019

Varnost in zdravje pri delu, 7.2.2019

Slovenščina ustno PTI 4.2.2019

Slovenščina pisno PTI. 4.2.2019

Kurikulum oddelka v vrtcu, 11.2.2019

Logistika tovornih tokov SSI 1-4.letnik, 7.2.2019

Logistika tovornih tokov pti 1.in 2.letnik, 7.2.2019

Matematika, 6.2.2019

izbirne vsebine iz anatomije 10.1.2019

Slo pisno 28.1.2019

Naravoslovje za otroke, 29.1.2019

Načrtovanje konstrukcij 24.1.2019

Pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju- 25.1.2019

Učinkovita raba energije 22.1.2019

Zgodovina 22.1.2019

Veščine sporazumevanja, 18.1.2019

Informacijsko opismenjevanje 16.1.2019

Fizika 16.1.2019

Biologija 15.1.2019

Kemija 15.1.2019

Družboslovje 10.1.2019

Gospodarske dejavnosti 8.1.2019

Poslovanje in organizacija 8.1.2019

Podjetništvo in gospodarsko poslovanje 8.1.2019

Poslovni načrt ssi 8.1.2019

Projektno delo 8.1.2019

Prodaja živil 8.1.2019

Psihologija prodaje 8.1.2019

Zdrava prehrana 24.12.2018

Umetnost 20.12.2018

Higiena – 14.12.2018

Prehrana in dietetika-10.12.2018

Poslovno komuniciranje v slovenskem jeziku – 19.12.2018

Strokovna terminologija v tujem jeziku – 21.12.2018

Tuji jezik 1 ANGLEŠČINA – PTI – 2.LETNIK 21.12.2018

Tuji jezik 1 ANGLEŠČINA – SSI – 3. LETNIK 21.12.2018

ssiTuji jezik 1 ANGLEŠČINA – SSI – 4. LETNIK 21.12.2018

Geografija 11.12.2018

Sociologija 11.12.2018

Prehrana in dietetika – 10.12.2018

Poslovno komuniciranje v slovenskem jeziku – SPI – 5.12.2018

Poslovno komuiciranje v slovenskem jeziku – SSI,PTI 5.12.2018

Tuji jezik ANGLEŠČINA – SPI 3.letnik 7.12.2018

Tuji jezik ANGLEŠČINA – SSI 3.letnik 7.12.2018

Razvoj in učenje predšolskega otroka PŠV 5.12.2018

Tuji jezik 1 ANGLEŠČINA – PTI – 1. LETNIK 26.11.2018

Tuji jezik 1 ANGLEŠČINA – SPI – 2. LETNIK 26.11.2018

Tuji jezik 1 ANGLEŠČINA – SSI – 2. LETNIK 26.11.2018

Tuji jezik ANGLEŠČINA – SPI – 1. letnik 19.11.2018

Tuji jezik 1 ANGLEŠČINA – SSI – 1.letnik 19.11.2018

Informacijsko komunikacijska tehnologija 13.11.2018

Informacijsko opismenjevanje 13.11.2018

Informatika 13.11.2018

Uporabna informatika 13.11.2018

Podjetništvo 14.11.2018

Podjetništvo in gospodarsko poslovanje 14.11.2018

Poslovanje in organizacija 14.11.2018

Učinkovita raba energije 8.11.2018

Poslovni načrt 24.10.2018

Učimo se skupaj 22.10.2018