ŠTUDIJSKO GRADIVO
STROJNI TEHNIK PTI

PRVI LETNIK

OPOMBA!

Obvezno glejte tudi gradiva v mapah za ostale letnike!

RAZPORED TEM

formule

Navodila in predlagani naslovi

MENTORICA: Prof. Marjeta Pepelnak

Navodila za pripravo izdelka oz.storitve najdete v menuju PRAVILNIKI

Športne vzgoje vam ni potrebno opravljati (oproščen)

NAVODILA ZA OPRAVLJANJE PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM PRI DELODAJALCU

1. PRED PRIČETKOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA

  • Napotnica
  • Tripartitna pogodba – povezavo prejmete, ko oddate napotnico

2. PO ZAKLJUČKU PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA

  • Mnenje mentorja – obrazce dobite, ko oddate napotnico in pogodbo
  • Navodila za pisanje poročila o praktičnem usposabljanju – obrazce dobite, ko oddate napotnico in pogodbo

DRUGI LETNIK

Športne vzgoje vam ni potrebno opravljati (oproščen)

ŠOLSKO LETO 2019/20

PREDSTAVITEV PREDMETA, GRADIVA IN OCENJEVANJE ZNANJA:

Vsebina, gradivo, literatura in zahteve za opravljanje izpita so bile podrobno predstavljene na uvodnem predavanju.

Gre za vse tehnološke postopke in njihove teh. parametre, ki so zajeti v programu za programiranje CNC strojev, to je v SINUTRAIN Operate.

To so struženje, frezanje in brušenje (rezalna in podajalna hitrost, velikost obrabe in vrste obrabe, rezalni koti, geometrija orodja, značilne točke CNC stroja, rezalna sila, določitev potrebne moči stroja ……opis CNC verige, funkcija postprocesorja, poznavanje osnovnih programskih funkcij za ročno programiranje G….)

VAJE IN LITERATURA:

Vaje za učenje v modelirniku Creo-5.0  (potrebno je ustvariti svoj “Account” na spletni strani www.ptc.com, in se potem prijaviti)https://support.ptc.com/help/creo/creo_pma/usascii/index.html#page/tutorials_pma/online_help/aux_files/pma_tutorials.html

Osnovno o emulatorju krmilnika Sinutrain, za Siemens Sinumerik Operate 4.8 ed2.: skripta – EinsteigerFraesenDrehen1003en

Učbenika za opis tehnoloških parametrov, ki jih uporabljamo pri programiranju v Sinutrain:

– Tehnologija odrezavanja, avtorja Janez Kopač in Slavko Dolinšek, izdala FS Ljubljana, 1990 in ponatis 2005

– Programiranje CNC strojev, Robert Balažic, Srednješolski center Murska Sobota, 2005