ŠTUDIJSKO GRADIVO
STROJNI TEHNIK SSI

PRVI LETNIK

OPOMBA!

Obvezno glejte tudi gradiva v mapah za ostale letnike!

RAZPORED TEM

formule

Gradivo za 1. in 2. letnik

Navodila in predlagani naslovi

MENTORICA: Prof. Marjeta Pepelnak

Navodila za pripravo izdelka oz.storitve najdete v menuju PRAVILNIKI

Športne vzgoje vam ni potrebno opravljati (oproščen)

DRUGI LETNIK

OPOMBA!

Obvezno glejte tudi gradiva v mapah za ostale letnike!

RAZPORED TEM

formule

Športne vzgoje vam ni potrebno opravljati (oproščen)

KATALOG ZNANJA (link)

  • polinkano ime gradiva 1
  • polinkano ime gradiva 2
  • polinkano ime gradiva 3
  • polinkano ime gradiva 4
  • polinkano ime gradiva 5

TRETJI LETNIK

Športne vzgoje vam ni potrebno opravljati (oproščen)

ŠOLSKO LETO 2019/20

PREDSTAVITEV PREDMETA, GRADIVA IN OCENJEVANJE ZNANJA:

Vsebina, gradivo, literatura in zahteve za opravljanje izpita so bile podrobno predstavljene na uvodnem predavanju.

Gre za vse tehnološke postopke in njihove teh. parametre, ki so zajeti v programu za programiranje CNC strojev, to je v SINUTRAIN Operate.

To so struženje, frezanje in brušenje (rezalna in podajalna hitrost, velikost obrabe in vrste obrabe, rezalni koti, geometrija orodja, značilne točke CNC stroja, rezalna sila, določitev potrebne moči stroja ……opis CNC verige, funkcija postprocesorja, poznavanje osnovnih programskih funkcij za ročno programiranje G….)

VAJE IN LITERATURA:

Vaje za učenje v modelirniku Creo-5.0  (potrebno je ustvariti svoj “Account” na spletni strani www.ptc.com, in se potem prijaviti)https://support.ptc.com/help/creo/creo_pma/usascii/index.html#page/tutorials_pma/online_help/aux_files/pma_tutorials.html

Osnovno o emulatorju krmilnika Sinutrain, za Siemens Sinumerik Operate 4.8 ed2.: skripta – EinsteigerFraesenDrehen1003en

Učbenika za opis tehnoloških parametrov, ki jih uporabljamo pri programiranju v Sinutrain:

– Tehnologija odrezavanja, avtorja Janez Kopač in Slavko Dolinšek, izdala FS Ljubljana, 1990 in ponatis 2005

– Programiranje CNC strojev, Robert Balažic, Srednješolski center Murska Sobota, 2005

______________________________________________________________________________________________________________

2018/19

v spodnjih wordovih datotekah si laho ogledate primer izpita, razdelanega po korakih za modul RPT. Ta primer je iz področja MILL – frezanja. Nič kaj drugačni koraki niso za TURN – struženje. Prof. Stepan predlaga, da kandidati vadijo po primerih risb(pdf), ki jih najdejo v gradivu za RPT v spletni učilnici  IC Geoss, s pomočjo programa WIN NC.

Za uspešno opravljen izpit – minimalni standard znanja(zadostno2) je uspešno delovanje in simulacija programa – glej primere.

Za višjo oceno so na razpolago različni zahtevnostni nivoji nalog. Na tem področju v praksi mora biti vedno izpolnjen VSAJ minimalni standard funkcionalnih znanj, kajti v nasprotnem primeru se ni mogoče uspešno vključiti v  proizvodni proces.

Na izpit se lahko pripravljate v računalniški učilnici IC GEOSS po OBVEZNEM PREDHODNEM DOGOVORU!

Glej navodila v mapi praktično usposabljanje z delom za 2. letnik.

Glej navodila za opravljanje interesnih dejavnosti v mapi z gradivom za 1. letnik.

S potrdilom oz. opravljenimi 5 aktivnostmi opravite interesne dejavnosti za vse 4 letnike.

ČETRTI LETNIK

Športne vzgoje vam ni potrebno opravljati (oproščen)