ŠTUDIJSKO GRADIVO
TRGOVEC

PRVI LETNIK

Navodila in predlagani naslovi

MENTORICA: Prof. Marjeta Pepelnak

Navodila za pripravo izdelka oz.storitve najdete v menuju PRAVILNIKI

Športne vzgoje vam ni potrebno opravljati (oproščen)

VSEBINSKI SKLOP GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

VSEBINSKA SKLOPA TEMELJI PRAVNE KULTURE IN PRAVNOORGANIZACIJSKI VIDIK POSLOVANJA

TEMELJI PRAVNE KULTURE – 2023

DRUGI LETNIK

GLEJTE GRADIVO V MAPI ZA 1. LETNIK.

Športne vzgoje vam ni potrebno opravljati (oproščen)

Glej gradivo za Informacijsko opismenjevanje 1. letnik

TRETJI LETNIK

GLEJTE GRADIVO V MAPI ZA 1. LETNIK.

Športne vzgoje vam ni potrebno opravljati (oproščen)

Katalog praktičnega usposabljanja z delom – TRGOVEC

_________________________________________________________________________________

NAVODILA ZA OPRAVLJANJE PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM PRI DELODAJALCU

1. PRED PRIČETKOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA

  • Napotnica
  • Tripartitna pogodba – povezavo prejmete, ko oddate napotnico

2. PO ZAKLJUČKU PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA

  • Mnenje mentorja – obrazce dobite, ko oddate napotnico in pogodbo
  • Navodila za pisanje poročila o praktičnem usposabljanju – obrazce dobite, ko oddate napotnico in pogodbo

Glejte gradivo in navodila v mapi PKS 2. letnik

MODUL: UPRAVLJANJE Z BLAGOVNO SKUPINO TEKSTILIJ IN DROGERIJSKIH IZDELKOV

  • POZNAVANJE TEKSTILIJ IN DROGERIJSKIH IZDELKOV
  • PRODAJA TEKSTILIJ IN DROGERIJSKIH IZDELKOV

PREDAVANJE – Upravljanje z blagovno skupino tekstila in drogerije

NAVODILA  – Upravljanje s tekstilijam in drogerijskimi izdelki

Pomagajte si tudi z gradivom za  Upravljanje z blagovno skupino živila in prodaja Prodaja blaga.

seznam tem

Poznavanje tekstilij in drog. izd.