URNIKI
SREDNJA ŠOLA

URNIK ZA SREDNJEŠOLSKE IZOBRAŽEVALNE PROGRAME – klikni TUKAJ

URNIK je enak za vse udeležence izobraževanja odraslih, vpisane v posamezen program. Prav vsak posameznik pa je ob vpisu prejel svoj individualni Osebni izobraževalni načrt (v nadaljevanju OIN), pripravljen na podlagi priznavanja predhodno pridobljenega znanja in ostalih značilnosti.

Zato je NUJNO, da poleg urnika vedno pogledate tudi OIN, kajti na urniku bodo tudi predmeti, ki jih v vaših OIN-jih za to šolsko leto ni ali pa jih sploh ni, ker smo vam jih lahko priznali.

V skladu s prilagoditvami bomo v šolskem letu 2023/24 izvajali Individualni organizacijski model.

Med individualne organizacijske modele izrednega izobraževanja sodijo vsi izvedbeni modeli, ki omogočajo, da se posameznik pretežno ali v celoti izobražuje sam, brez sodelovanja v učni skupini.

Izvajalec nudi možnost izvajanja naslednjih oblik organiziranega izobraževalnega dela: spremljanje napredovanja, preverjanje in ocenjevanje znanja, organizirano samostojno učenje, učno pomoč ter skupinske ali individualne konzultacije najmanj v obsegu 5 ur na programsko enoto.