URNIKI
SREDNJA ŠOLA

EKONOMSKI TEHNIK SSI
EKONOMSKI TEHNIK PTI
PREDŠOLSKA VZGOJA
TRGOVEC
LOGISTIČNI TEHNIK SSI
LOGISTIČNI TEHNIK PTI
RAČUNALNIKAR
TEHNIK RAČUNALNIŠTVA
STROJNI TEHNIK SSI
STROJNI TEHNIK PTI
BOLNIČAR NEGOVALEC