REZULTATI IZPITOV
VIŠJA ŠOLA ZA Š.L. 2022/2023

REZULTATI Š.L. 2022/2023

REULTATI IZPITA 2022/2023

ARHIV REZULTATI IZPITOV
VIŠJA ŠOLA OD Š.L 2018/2019 DO 2021/2022

ARHIV REZULTATOV ZA Š.L. 2021/2022

___________________________________________________________________

ARHIV REZULTATOV ZA Š.L.  2020/2021

___________________________________________________________________

ARHIV REZULTATOV ZA Š.L. 2019/2020

___________________________________________________________________

ARHIV REZULTATOV ZA Š.L.  2018/2019

ARHIV REZULTATOV ZA Š.L.  2021/2022

___________________________________________________________________

ARHIV REZULTATOV ZA Š.L.  2020/2021

___________________________________________________________________

ARHIV REZULTATOV ZA Š.L.  2019/2020

___________________________________________________________________

ARHIV REZULTATOV ZA Š.L.  2018/2019

ARHIV REZULTATOV ZA Š.L. 2021/2022

___________________________________________________________________

ARHIV REZULTATOV ZA Š.L.  2020/2021

___________________________________________________________________

ARHIV REZULTATOV ZA Š.L. 2019/2020

___________________________________________________________________

ARHIV REZULTATOV ZA Š.L. 2018/2019

ARHIV REZULTATOV ZA Š.L.  2021/2022

___________________________________________________________________

ARHIV REZULTATOV ZA Š.L. 2020/2021

___________________________________________________________________

ARHIV REZULTATOV ZA Š.L.  2019/2020

___________________________________________________________________

ARHIV REZULTATOV ZA Š.L.  2018/2019

ARHIV REZULTATOV ZA Š.L. 2021/2022

___________________________________________________________________

ARHIV REZULTATOV ZA Š.L. 2020/2021

___________________________________________________________________

ARHIV REZULTATOV ZA Š.L.  2019/2020

___________________________________________________________________

ARHIV REZULTATOV ZA Š.L.  2018/2019

ARHIV REZULTATOV ZA Š.L.  2021/2022

___________________________________________________________________

ARHIV REZULTATOV ZA Š.L. 2020/2021

___________________________________________________________________

ARHIV REZULTATOV ZA Š.L. 2019/2020

  • Snovanje in konstruiranje orodij (SKO) – OPOMBA: Pogoj za uspešno opravljen izpit pri predmetih SKO in IVO (Izdelava in vzdrževanje orodij) – MODUL ORODJARSTVO – so tudi vaje. Vaje so na urniku v mesecu januarju 2020. Po uspešno zaključenih obveznostih pri vajah se bodo ocene za predmet SKO zaključile in vpisale v elektronsko evidenco.
  1. Mehanika 2, 29.6.2020
  2. Izdelava in vzdrževanje orodij, 22.6.2020
  3. Izdelava in vzdrževanje orodij, 10.3.2020
  4. Snovanje in konstruiranje orodij, 2.3.2020
  5. Izdelava in vzdrževanje orodij, 27.2.2020
  6. Snovanje in konstruiranje orodij 3.2.2020
  7. Snovanje in konstruiranje orodij, 23.12.2019 – rezultati pisnega dela izpita

___________________________________________________________________

ARHIV REZULTATOV ZA Š.L.  2018/2019