socialni oskrbovalec2018-08-11T04:44:45+02:00

Project Description

SOCIALNI OSKRBOVALEC

Če radi pomagate drugim, ste sočutni in potrpežljivi, natančni, sprejemate drugačnost, znate prisluhniti ljudem, se z njimi pogovarjati, si lahko pridobite poklic  socialnega oskrbovalca/oskrbovalke na domu. Program je namenjen vsem, ki bi se radi usposobili za izvajanje pomoči na domu ali v socialno varstvenih ustanovah oziroma  drugih zavodih, ki izvajajo socialno oskrbo. Na IC Geoss bomo organizirali priprave na preverjanje znanja za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije »socialni oskrbovalec/oskrbovalka na domu«.

  • starost najmanj 25 let
  • končana najmanj osnovna šola
  • opravljen verificiran program usposabljanja v socialnem varstvu s področja socialne oskrbe
  • najmanj 5 let izkušenj pri delu z ljudmi

Nacionalna poklicna kvalifikacija se dokazuje:

  • z neposrednim preverjanjem strokovnih znanj, spretnosti in sposobnosti, določenih s katalogom
  • na podlagi listin ali na drug način.

Področja dela usposabljanja: socialno varstvo, delo z uporabniškimi skupinami, organizacija dela, socialno vključevanje uporabnikov, komunikacija, ravnanje s pripomočki, osebna oskrba, gospodinjska pomoč, zagotavljanje kvalitete dela v socialni oskrbi, praktični pouk.

Metode dela: predavanja, demonstracije, praktične vaje.

Praktično preverjanje in potrjevanje usposobljenosti… Uspešno izvedeno neposredno preverjanje, naloga in/ali ocenjevalni intervju pred komisijo je podlaga, da kandidat_ka pridobi certifikat Certifikat je javna listina, ki dokazuje doseženo poklicno kvalifikacijo po Zakonu o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah.

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

CENA USPOSABLJANJA SE PRILAGAJA GLEDE NA ŠTEVILO UR IN ŠTEVILO UDELEŽENCEV

PRIJAVI SE