Uvodno srečanje partnerjev Erasmus projekta Com4AgriPlant

Izobraževalni center Geoss in Kmetijski inštitut Slovenije sta gostila uvodno projektno srečanje Erasmus projekta Com4AgriPlant – Stripi za promocijo kmetijstva, ki temelji na rastlinski pridelavi za prehrano ljudi. Partnerji razpravljamo o osnutkih obrazcev, ki jih bomo uporabljali za uvodno raziskavo o obstoječih promocijskih strategijah ter priložnostih vseživljenjskega učenja na področju rastlinske pridelave in potrošnje na lokalnih, nacionalnih in evropski ravni (t.i. plant-based farming). Tej fazi bo sledila izdelava učne metodologije in zbirke orodij za izobraževalce odraslih, svetovalce in predavatelje, ki bo temeljila na stripih kot inovativnem učnem orodju za odrasle. Vsa gradiva, skupaj s tečajem usposabljanja, bodo na koncu dostopna na e-učni platformi.

V sklopu partnerskega srečanja smo obiskali zelo zanimivo ekološko kmetijo Za naravo na Ostrožnem pri Ponikvi, ki se ukvarja izključno z rastlinsko pridelavo za prehrano ljudi, veliko skrb pa posveča tudi skrbi za naravo in vsa živa bitja na območju kmetije. Del pridelkov tudi predelujejo v različne okusne veganske izdelke, ki jih prodajajo tako na kmetiji kot v več ekoloških trgovinah po Sloveniji in tudi tujini. Srečanje z gospodarjem kmetije Stankom je ponudilo zanimivo debato in številna vprašanja naših partnerjev, ki so bili navdušeni nad obiskom.