Kmetije odpirajo svoja vrata in vabijo k izkustvenem učenju kako do zdrave in lokalno pridelane hrane

LAS Srce Slovenije sodeluje v projektu »Odprta vrata kmetij«, ki povezuje več kmetij, ki se ukvarjajo z ekološkim načinom pridelave in predelave kmetijskih pridelkov. Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014 – 2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Projekt poteka od novembra 2017 do aprila 2020 in se osredotoča na dve skupini izdelkov, ki skupaj tvorijo seneno in sadno verigo: seneno mleko in izdelki iz senenega mleka, ter jagodičevje, sadjarstvo in izdelki iz predelanega sadja.

V seneni verigi sodeluje Kmetija pri Ropet, katera hkrati sodeluje tudi v sadni verigi, skupaj s Sadjarskim društvom Tunjice in Ekološko kmetijo Matevžuc. Na kmetijah so razvili izobraževalne, mentorske in izkustvene programe za različne ciljne skupine. Na Kmetiji pri Ropet se boste lahko preko izkustvenih programov seznanili s posebnostmi sušenja sena za pridelavo senenega kozjega mleka in polizdelkov, v mentorskih in izkustvenih programih pa boste izvedeli na kakšen način poteka pridelava jagod, kako se skrbi za jagodičevje in spoznali katere so prednosti in izzivi pridelave jagod. Sadjarsko društvo Tunjice je pripravilo programe vzpostavitve sadovnjakov avtohtonih sort in mentorske programe, v sklopu katerih se boste obiskovalci na praktičen način seznanili s cepljenjem in vzgojo drevesnih vrst. Ekološka kmetija Matevžuc pa je razvila programe prenosa znanj in izkušenj predelave sadja. Obiskovalci boste na kmetiji spoznali pomen ekološkega sadjarstva, za katere produkte lahko uporabljamo sadje in kako se izdeluje sadni kis in vino.

Spoštujmo kakovostne prehranske izdelke pridelane na lokalnih kmetijah. Več o projektu in aktivnostih si lahko prebere na spletni strani LAS: www.las-srceslovenije.si.

 

Sandra Katić, Izobraževalni center Geoss d.o.o.

 

                         

 

 

2019-04-26T13:18:29+01:00