Mednarodni sestanek projekta LYBER v Zaragozi

Projekt LYBER je v polnem razmahu. Projektni partnerji smo se sestali v Zaragozi, kjer smo načrtovali aktivnosti, ki še sledijo v projektu, prva od katerih je razvoj modela intervencije za povečanje odpornosti mladih s programi, ki temeljijo na krepitvi čustvene inteligence. Ker želimo s pomočjo projekta izboljšati strokovne veščine na socialnem in čustvenem področju mladinskih delavcev, zanje tudi načrtujemo usposabljanje v Palermu, ki bo potekal od 20. – 26. novembra.

V okviru projekta pa še vedno zbiramo odgovore na vprašalnik za oceno čustvene inteligence pri mladih. Rezultati vprašalnika bodo predstavljali osnovo za nadaljnji strukturirani intervju na podlagi katerega bo, mlada oseba, ki je vprašalnik rešila, z usposobljenim mentorjem lahko poglobila svoje razumevanje oz. uporabo čustvene inteligence na področjih, ki bodo ob reševanju vprašalnika izpostavljena v ospredje.

Vprašalnik je trenutno v testni fazi – projektni partnerji zbiramo odgovore mladih od 14 – 30 let.
Vprašalnik lahko rešite na povezavi: https://forms.gle/Zb8udZsyzhVj56qJ7, je anonimen in reševanje vam ne bo vzelo več kot 3 minute.

Hvala za sodelovanje!