Izobraževalni center Geoss začel s projektom Družinsko izobraževanje “MeTURA – Nazaj h koreninam”

Na podlagi zaznanih potreb izobraževalcev vseživljenjskega učenja družin in njihovih odraslih družinskih članov z motnjami v duševnem razvoju (ODČMD) v partnerskih državah Slovenije, Hrvaške, Italije in Združenega kraljestva, bo projekt Družinsko izobraževanje »MeTURA-Nazaj h koreninam« razvil inovativno učinkovito individualizirano učno metodologijo in ustvaril priložnosti za razvoj temeljnih znanj, osebnih in socialnih veščin družin in ODČMD za njihovo večjo samostojnost in manjšo odvisnost od institucij.

 Projekt poteka od oktobra 2018 do avgusta 2021 v okviru programa Erasmus+ Strateška partnerstva za izmenjavo dobrih praks. Prijavitelj in koordinator projekta je Izobraževalni center Geoss iz Litije, ki bo aktivnosti izvedel skupaj s projektnimi partnerji:

  • Zvezo Sožitje (Slovenija), katere namen je celostna skrb za osebe z motnjami v duševnem razvoju in njihove starše ter ostale družinske člane,
  • Kreativni razvojni center CSC Danilo Dolci (Italija), ustanovljen z namenom spodbujanja lokalnega razvoja, ki izhaja iz potreb skupnosti s posebno pozornostjo namenjeno najbolj prikrajšanim ciljnim skupinam in z namenom krepiti ustvarjalnost, spodbujati inovacije in uporabljati nove metodologije v izobraževanju,
  • Thrive, vodilno britansko dobrodelno organizacijo, ki uporablja vrtnarstvo kot učno metodo za gibalno, mentalno in zdravstveno ovirane odrasle osebe pri njihovem vseživljenjskem izobraževanju, ter organizacijo
  • UOSIKAŽU (Hrvaška), katere namen je zagovarjati, razvijati interese in dobrobit oseb s posebnimi potrebami.

Projekt naslavlja izobraževalce vseživljenjskega učenja ranljivih odraslih, družine, njihove odrasle družinske člane z motnjami v duševnem razvoju (ODČMD), institucije za izobraževanje odraslih in relavantno javnost. Aktivnosti projekta bodo obsegale: učenje s pomočjo računalnika, praktično terapevtsko vrtnarjenje in kuhanje, predavanja, razgovore, oglede dobrih praks, udeležbo na multiplikativnih dogodkih, samovrednotenje znanj izobraževalcev, družin in ODČMD, mednarodna projektna srečanja in skupna usposabljanja izobraževalcev. Razvita bodo otipljiva učna orodja, ki jih bodo izobraževalci, družine in ODČMD v času življenja projekta testirali v pilotnih delavnicah. Učna orodja bodo prosto dostopna in podprta z digitalizacijo, izdelana v angleškem, slovenskem, italijanskem in hrvaškem jeziku.