Ekskurziji v okviru projekta Odprta vrata kmetij

Stroški izvedbe programa, prevoza in kosila so kriti iz projekta in so za udeležence brezplačni. Število mest je omejeno. Posameznik se lahko udeleži ene ali obeh ekskurzij.

Ekskurziji sta namenjeni trenutnim in potencialnim kmetovalcem ter vsem, ki jih omenjena tematika zanima in prihajajo iz občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji.

 

VABILO

Spoštovani,

vabimo vas na dve strokovni ekskurziji, ki jih Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije organizira v okviru projekta sodelovanja Odprta vrata kmetij. V projektu sodelujejo kmetije, ki so razvile programe prenosa znanj in izkušenj za različne ciljne skupine. Programi posameznih kmetij se med seboj dopolnjujejo, tako da boste udeleženci pridobili zaokroženo sliko o pridelavi senenega mleka, sadja in jagodičevja ter o predelavi v mlečne in sadne izdelke.

SOBOTA, 21. 9. 2019 – OD NASADOV IN SADOVNJAKOV DO SADNIH IZDELKOV

Zbor v Litiji ob 7.00 ter v Kamniku ob 8.00, predviden prihod v Litijo ob 19.00.

Vsebina:

  • vzdrževanje in rez sadnega drevja, pridelava jagod (Drevesnica Zakotnik, Dorfarje);
  • predelava sadja v sadne sokove, žganje, suho sadje (Kmetija Matijovc, Podbrezje);
  • ogled travniškega sadovnjaka starih sort (Sadjarsko društvo Tunjice, Tunjice);
  • predelava sadja v sadno vino, kis (Ekološka kmetija Matevžuc, Hruševka);
  • trženje in predelava jagod (Kmetija pri Ropet, Volčji Potok).

SOBOTA, 28. 9. 2019 – OD SENA DO SENENIH MLEČNIH IZDELKOV

Zbor v Litiji ob 7.00 ter v Kamniku ob 8.00, predviden prihod v Litijo ob 18.30.

Vsebina:

  1. inovativne rešitve pri sušenju sena (Ekološka kmetija Pr’ Demšari, Martinj Vrh);
  2. pašna reja in vpliv reje na predelavo mleka v sire (Kmetija Na Ravan, Cerkljanski vrh);
  3. predelava senenega mleka v sveže mlečne izdelke (Kmetija Odems, Predoslje);
  4. specifičnosti pridelave senenega mleka pri kozah (Kmetija Pri Ropet, Volčji potok).

 

Prijave in dodatne informacije: Rok za prijavo je torek, 17. 9. 2019, oz. torek 24. 9. 2019.

IC GEOSS d.o.o., 01/ 89 80 570, organizator@ic-geoss.si

Ob prijavi navedite ime in priimek udeleženca, kontakt in občino prebivanja. V primeru prevelikega števila prijavljenih si pridružujemo pravico izbire udeležencev na podlagi občine prebivanja (uravnotežena porazdelitev po območju LAS). Vsi udeleženci bodo prejeli podroben program poteka strokovne ekskurzije.

Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014 – 2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

2019-09-12T15:00:49+01:00