FGSC2021-07-15T13:00:50+02:00

Prva generacija, druga možnost: Borimo se proti zmanjševanju osipa v šolah z družino in skupnostjo

Cilji

 • Omogočiti priseljenim staršem enake priložnosti, kot jih imajo drugi člani evropske skupnosti – spodbujati komunikacijo v šolskem okolju, omogočiti razumevanje šolskega sistema gostujoče države in zakonodaje v okviru šolskih pravil, pravic, državljanskih obveznosti itd.
 • Izboljšati kakovost izobraževanja z ustvarjanjem prijetne šolske atmosfere, ki bo spodbudila participacijo staršev v šolskem sistemu.
 • Opozoriti na pomembnost usposabljanja in pridobivanja kvalifikacij za zaposlitev in posledično zmanjševanje izpostavljenosti izkoriščanju na trgu dela.

Aktivnosti

 • mednarodni projektni sestanki
 • mobilnost za odrasle učeče se
 • dvoletni program usposabljanj
 • aktivnosti za starše.

Rezultati

 • Spletna platforma z različnimi vsebinami programov usposabljanja, ki bo vključevala tudi druge pomembne informacije, kot so razlaga šolskega sistema države gostiteljice, povezave do uporabnih spletnih strani, psihološka podpora itd.
 • Slovar izobraževalnih terminov v jezikih partnerskih organizacij in jezikih izvornih držav staršev.
 • IC Geoss: izveden 24-urni tečaj slovenščine za starše priseljence, ki imajo otroke v osnovnih šolah v Litiji, s poudarkom na šolskem izrazoslovju.
 • Dva 5-dnevna programa mobilnosti za starše priseljence v Nemčiji in Španiji, kjer bodo udeleženci pridobili različna praktična in teoretična znanja ter navezali stike s starši iz drugih partnerskih držav.

Vplivi na okolje

 • Izboljšanje jezikovih veščin in kompetenc priseljenih staršev, predvsem komunikacija v jeziku države gostiteljice, digitalne kompetence, učenje učenja, kulturno zavedanje in izražanje.
 • Okrepljeno vključevanje priseljenih staršev v šolsko okolje in širšo lokalno skupnost.
 • Organizacija lokalnih aktivnosti kot so šolske prireditve, festivali, stojnice (npr. kulinarični bazar na OŠ Litija), ki manjšajo medkulturne razlike med gostujočo državo in domačini ter priseljenimi starši.

Partnerji

Projekt traja od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2022, sofinancira ga program Evropske unije Erasmus+.

SPLETNA STRAN PROJEKTA FGSC
VSE NOVICE PROJEKTA FGSC
Go to Top